EU Seminar

Актуални семинари

 • Търговски практики в България и ЕС

  Маркетинг | Нормативни уредби | Мениджмънт | IT и комуникации


  Начална Дата: 27. 04 2015
  Крайна Дата: 27. 04 2015

  Какво: Решаване на спорове, Преддоговорна информация, Изпълнение, доставка и срокове, Рекламации и гаранции в ЕС, Особености при трансграничната онлайн търговия в ЕС, Продажби от разстояние (вкл. по Интернет) и извън търговския обект, Безопасност на продуктите, нелоялни търговски практики и неравноправни клаузи в договорите, Новата директива за правата на потребителите, Администрация и управление на онлайн базиран бизнес за страни от ЕС • Bookmark and Share
 • ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Нормативни уредби | Финанси § Проекти | Семинар


  Начална Дата: 11. 06 2015
  Крайна Дата: 11. 06 2015

  Какво: Анализ на измененията и допълненията в общите правила за възлагане на обществените поръчки; чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП; промени в представянето на техническите предложения под формата на електронен каталог – чл.34а - чл.34 в от ППЗОП; чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП – чл.29а – чл.29г от ППЗОП; чл.29д – чл.29и от ППЗОП; чл.47а от ППЗОП; чл.45а – чл.45б ЗОП; „електронен мониторинг" (е-мониторинг) и „електронен одит" (е-одит) – чл.55в - чл.55г от ППЗОП; • Bookmark and Share
 • Ефективна комуникация реторика и презентиране

  Търговски умения | Личностно развитие


  Начална Дата: 20. 04 2015
  Крайна Дата: 25. 05 2015
  Какво:Придобийте увереност в ежедневието и работата, научете се как да бъдете интересни, да говорите убедително и интригуващо, да постигате успех със своите продукти, презентации, идеи. Ще се изненадате колко интересно и забавно може да бъде едно обучение и колко много ползи ще имате. Академия за лични и социални умения - АЛСУ работи в малки групи с индивидуално отношение към курсистите, за да гарантираме успешни резултати. "Ефективна комуникация" е най-посещаваното ни обучение, през което преминаха адвокати, архитекти, журналисти, артисти, предприемачи, мениджъри, студенти, IT-специалисти и много други. Присъединете се към 15-тото успешно издание и подобрете живота си!


 • Bookmark and Share
 • Освобождаване от веригите на миналото – прощаване на родителите, прощаване на себе си

  Личностно развитие


  Начална Дата: 26. 04 2015
  Крайна Дата: 26. 04 2015
  Силно емоционално преживяване за вътрешно очистване от болката, обидата, неразбирането, неприемането и не-любовта от времето на детството - семинарът ПРОЩАВАНЕ - с Любомир Розенщайн - само на 26 април в София (допълнително издание поради големия интерес!)


 • Bookmark and Share
 • Еразъм – новата програма на ЕС в областта на образованието обучението младежта и спорта

  Мениджмънт | Финанси § Проекти


  Начална Дата: 29. 04 2015
  Крайна Дата: 29. 04 2015
  Какво: “Еразъм+“ е програма на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014-2020 г. Тя има за цел да подпомогне усилията на държавите да оползотворят ефективно европейския човешки потенциал, чрез учене през целия живот и чрез предоставяне на възможности за обучение и сътрудничество с оглед повишаване на професионалния капацитет на младежите до 29-годишна възраст. Програмата е добра възможност за подкрепа на формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежи.


 • Bookmark and Share
 • Professional Executive Management

  Мениджмънт | Образование


  Начална Дата: 01. 05 2015
  Крайна Дата: 09. 05 2015

  Какво: Сертификатна Програма – Professional Executive Management Program (PEM)


  5 модула в рамките на 6 месеца :


  STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR SUCCESS
  MATCHING MARKETING AND STRATEGY
  LEADERS AND ORGANIZATIONS
  FINANCIAL STRUCTURING
  PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

  Лектори: Eкип
  Място на провеждане: София, Учебен Център • Bookmark and Share
 • Семинар Когиталност - всичко което Е

  Личностно развитие | Семинар


  Начална Дата: 01. 05 2015
  Крайна Дата: 03. 05 2015
  Теория от Когиталността е уникална българска теория (и същевременно позитивна ежедневна практика), а семинарът е едно приключение, в което всеки един участник ще може да изпита на практика пътуването във времето чрез футуро-ретроспективната методика (регресия и прогресия, които се правят в залата между участниците), да усети огромната информация от сънищата и отключването на енергийните възможности… Всеки участник разбира и това, че материя няма, че всичко е енергия. И което е по-важно – осъзнава, че тази енергия е мисловност (когиталност) и тя се проявява чрез самите нас. За да се изпълни на практика девизът на Теория от Когиталността – „Всяка пешка става цар!“


 • Bookmark and Share
 • Европроекти

  Нормативни уредби


  Начална Дата: 30. 05 2015
  Крайна Дата: 30. 05 2015
  Какво: София


 • Bookmark and Share