EU Seminar

Актуални семинари

 • ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

  Нормативни уредби | Обучение


  Начална Дата: 03. 04 2015
  Крайна Дата: 05. 04 2015

  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание "Подготвителен курс за обучение на кандидати за нотариуси" на 03, 04 и 05.04.2015 г. в хотел “Родина”, гр.София. • Bookmark and Share
 • Търговски практики в България и ЕС

  Маркетинг | Нормативни уредби | Мениджмънт | IT и комуникации


  Начална Дата: 23. 04 2015
  Крайна Дата: 23. 04 2015

  Какво: Решаване на спорове, Преддоговорна информация, Изпълнение, доставка и срокове, Рекламации и гаранции в ЕС, Особености при трансграничната онлайн търговия в ЕС, Продажби от разстояние (вкл. по Интернет) и извън търговския обект, Безопасност на продуктите, нелоялни търговски практики и неравноправни клаузи в договорите, Новата директива за правата на потребителите, Администрация и управление на онлайн базиран бизнес за страни от ЕС • Bookmark and Share
 • Уебинар Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство

  Маркетинг


  Начална Дата: 28. 03 2015
  Крайна Дата: 28. 03 2015

  Какво: Направен е анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетенции, необходими на мениджъра и тийм лидера за успешно управление на екипа. Представена е психологическата и биологична основа за успешно лидерство. • Bookmark and Share
 • Обучителен курс: “ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ"

  Мениджмънт | Финанси § Проекти


  Начална Дата: 30. 03 2015
  Крайна Дата: 31. 03 2015
  Какво: В обучението отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники. Обучението има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.


 • Bookmark and Share
 • Обучение по безопасност и здраве при работа

  Обучение


  Начална Дата: 30. 03 2015
  Крайна Дата: 31. 03 2015

  Обучението се провежда съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за: – ръководители; – длъжностни лица по безопасност и здраве при работа по чл. 24 от ЗЗБУТ (органи за безопасност и здраве при работа); – представители в Комитети и Групи по условия на труд; – всеки, който иска да научи повече за безопасност и здраве при работа. • Bookmark and Share
 • Семинар Машина за пари за милионери

  Финанси § Проекти


  Начална Дата: 31. 03 2015
  Крайна Дата: 31. 03 2015

  Какво:

   

  Семинар “Машина за пари за милионери“
  31.03.2015, София, НДК – Зала 3

  За първи път в България се организира уникален семинар препоръчан лично от Брайън Трейси и Робърт Алън - „Машина за пари за милионери“ на Роберт Ролих (София, НДК, 31.03.2015). НЕ инвестирайте дори 1 лев повече, преди да го посетите! Информацията, която ще бъде представена на него, не може да бъде намерена никъде другаде.

   


  След този семинар никога повече няма да купувате финансовите продукти, препоръчвани от финансовата индустрия! Научете как да постигнете по-добри резултати от 95% от инвеститорите, като спестите 95% от времето си.

   

  Затегнете предпазните колани!

   


  ... защото този семинар ще направи на пух и прах всяко ваше разбиране и вярване относно инвестирането. Роберт Ролих ще сподели с вас триковете, които използва финансовата индустрия, за да вземе бавно, но сигурно, вашите трудно спечелени пари. Ако инвестирате (или обмисляте да инвестирате) в пенсионни планове, взаимни фондове, застраховки живот, акции, ценни метали, или ако сте Форекс трейдър, тогава се пригответе да бъдете шокирани...

  Семинар “Машина за пари за милионери“, www.Investments.bg • Bookmark and Share
 • Управление на Промяната

  Мениджмънт


  Начална Дата: 31. 03 2015
  Крайна Дата: 31. 03 2015

  Какво: Основите промени включват: Промени в организационните структури и процеси Нови информационни и аналитични системи Различни компенсаторни практики Сливания и поглъщания Промени в кадровата политика на ключови позиции • Bookmark and Share
 • XXIV национален семинар ПРАКТИКАТА на ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Нормативни уредби


  Начална Дата: 02. 04 2015
  Крайна Дата: 03. 04 2015
  Какво: На XXIV национален семинар ще бъдат представени измененията в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и тенденциитe в развитието на националното и европейско законодателство за обществените поръчки. Ще бъде разгледано практическотo приложение на последните промени в Закона за обществените поръчки и ще бъдат направен коментар на проблематични текстове в закона. Ефективнотo провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, практическите аспекти на процедурите и добри практики за възложителите и изпълнителите са сред останалите теми на семинара. На специални панели ще бъде разгледана практиката на Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд и Агенцията по обществени поръчки.


 • Bookmark and Share
 • Семинар Когиталност - всичко което Е

  Личностно развитие | Семинар


  Начална Дата: 04. 04 2015
  Крайна Дата: 05. 04 2015
  Семинар – Общо представяне на Теория от Когиталността. Представя научно обосновани методики за себепознание, които ще Ви накарат да се изградите изцяло, на ново, като личности. Един нов път към личностното развитие и духовното израстване, базиран на дълбокото вътрешно изследване на нашата същност и света, в който живеем и присъстваме материално. Какво представляват енергията и материята…Отключване на необясними възможности…


 • Bookmark and Share
 • Да работим заедно за превенция на риска - как да осигурим безопасност и здраве при работа

  Нормативни уредби | Човешки ресурси


  Начална Дата: 14. 04 2015
  Крайна Дата: 15. 04 2015
  Какво: На 14 и 15 април ще научим повече за безопасните и здравословни условия на труд в предприятията и ще разгледаме следните основни теми: Съхраняване на опасни вещества и смеси; Психосоциални рискове и стрес на работното място; Безопасност на работното оборудване. Безопасна експлоатация на асансьори; Безопасност и здраве на младите хора.


 • Bookmark and Share
 • Семинар на тема Емоционални преживявания съпътстващи бременността раждането и отглеждането на новородено

  Личностно развитие | Семинар


  Начална Дата: 15. 04 2015
  Крайна Дата: 15. 04 2015
  Ще имаме възможността да обсъдим основните вярвания по отношение на бременната жена, семейството и майката; ще видим какви мисли, емоции, страхове са характерни за всеки триместър и какво се случва в емоционален план след раждането; ще говорим за това кои са рисковете за развитие на следродилна депресия и какво е важно да се знае по темата. Телефони за записвания 02/983 94 94 или 0885 542 079. Моля, потвърдете Вашето участие най-късно до 13.04.2015г.


 • Bookmark and Share
 • Как да притежаваме красив ум – междуличностно общуване в социална и бизнес среда

  Мениджмънт | Личностно развитие


  Начална Дата: 16. 04 2015
  Крайна Дата: 17. 04 2015
  Какво:На 16 и 17 април ще се запознаем с темите от специализираното обучение “Как да притежаваме красив ум...” - междуличностно общуване в социална и бизнес среда: Как да се съгласяваме със събеседника си (публиката) отстоявайки себе си? Как да не се съгласяваме със събеседника си (публиката) учтиво?; Как да отговаряме? Как да слушаме?; Паралелно мислене. Концентрация; Емоции и чувства. Ценности; Импровизация и стратегии; Становището – изследователско, конструктивно и/или забавно.


 • Bookmark and Share
 • ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

  Нормативни уредби | Семинар


  Начална Дата: 17. 04 2015
  Крайна Дата: 19. 04 2015

  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема "ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ И ПРЕД СЪДА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА" в Интерхотел Сандански, 17, 18 и 19.04.2015 г. • Bookmark and Share
 • Харизматичност - трейнинг за личен чар и магнетизъм

  Мениджмънт | Личностно развитие


  Начална Дата: 18. 04 2015
  Крайна Дата: 18. 04 2015

  Какво:Едно динамично и практично преживяване, което ще разкрие вашите таланти и способности да очаровате, интигувате и забавлявате хората, да бъдете интересни, харесвани и търсени. Ще научите да разчитате и прилагате езика на тялото, ще разберете и използвате тайните на хумора, ще знаете как да се сближавате бързо с непознати и да се разбирате по-добре с познати и близки. Ща станете по-харесвани и пред вас ще се открият неподозирани врати и възможности.

  6 седмици по 6 часа, за да станете отлично оценен от околните

  Един специален продукт на Академия за лични и социални умения - АЛСУ; http://alsu.eu

  Цена от 182 до 260 лв (от 4 до 6 лв/час) • Bookmark and Share
 • Как да напишем успешен проект по европейски програми – практически умения в процеса на разработване и добро управление на проекти

  Мениджмънт | Финанси § Проекти


  Начална Дата: 23. 04 2015
  Крайна Дата: 23. 04 2015
  Какво: През първия програмен период 2007—2013 г. „Персонал Холдинг“ АД активно участва в разработването и управлението на проекти по различни програми, финансирани от Европейските фондове, в рамките на 7-те Оперативни програми. Дружеството е сред участниците от страна на работодателските организации в Заседанията на отделните Комитети за наблюдение по новите оперативни програми.


 • Bookmark and Share
 • Специални умения за общуване - Агентски курс

  Мениджмънт | Личностно развитие


  Начална Дата: 25. 04 2015
  Крайна Дата: 25. 04 2015

  Какво: Четвърта Агентска Академия за развитие на специални умения. Един уникален продукт, на АЛСУ, който се помни и разказва дълго време, и след който курсистите стават уверени, бързи, способни, наблюдетелни, аналитични, критични, разбират и контролират езика на тялото, декодират мимиките и облеклото, способни са импровизират бързо, да се забавляват несравнимо, и да се отърсят от множество притеснения и ограничаващи страхове, за да имат силите и способностите да достигнат успешно целите, които са си поставили по един елегентен и възхитителен начин. • Bookmark and Share
 • Освобождаване от веригите на миналото – прощаване на родителите, прощаване на себе си

  Личностно развитие


  Начална Дата: 26. 04 2015
  Крайна Дата: 26. 04 2015
  Силно емоционално преживяване за вътрешно очистване от болката, обидата, неразбирането, неприемането и не-любовта от времето на детството - семинарът ПРОЩАВАНЕ - с Любомир Розенщайн - само на 26 април в София (допълнително издание поради големия интерес!)


 • Bookmark and Share
 • Еразъм – новата програма на ЕС в областта на образованието обучението младежта и спорта

  Мениджмънт | Финанси § Проекти


  Начална Дата: 29. 04 2015
  Крайна Дата: 29. 04 2015
  Какво: “Еразъм+“ е програма на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014-2020 г. Тя има за цел да подпомогне усилията на държавите да оползотворят ефективно европейския човешки потенциал, чрез учене през целия живот и чрез предоставяне на възможности за обучение и сътрудничество с оглед повишаване на професионалния капацитет на младежите до 29-годишна възраст. Програмата е добра възможност за подкрепа на формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежи.


 • Bookmark and Share
 • Professional Executive Management

  Мениджмънт | Образование


  Начална Дата: 01. 05 2015
  Крайна Дата: 09. 05 2015

  Какво: Сертификатна Програма – Professional Executive Management Program (PEM)


  5 модула в рамките на 6 месеца :


  STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR SUCCESS
  MATCHING MARKETING AND STRATEGY
  LEADERS AND ORGANIZATIONS
  FINANCIAL STRUCTURING
  PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

  Лектори: Eкип
  Място на провеждане: София, Учебен Център • Bookmark and Share
 • Европроекти

  Нормативни уредби


  Начална Дата: 30. 05 2015
  Крайна Дата: 30. 05 2015
  Какво: София


 • Bookmark and Share