Контакти | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Контакти

София, Ул. Екатерина Ненчева 3, ет. 5, (зад Британското училище)
Телефон за контакти:
0888 40 86 15

ОФЕРТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪНШНО СЪБИТИЕ ОТ СЕМИНАРИ-БГ

1. ПЪЛНА ФИНАНСОВА-СЧЕТОВОДНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – в зависиомост от предварителната договорка, което включва: • Издаване на официални документи (фактури, касови бележки, банкови извлечения, разписки) на участниците в Събитието, удостоверяващи заплатената Такса-участие;
 • Обявяване на официална банкова сметка на Събитието, която да служи за предварително плащане;
 • Техническа възможност за плащане он-лайн посредством кредитни и дебитни карти;
 • Професионално счетоводство;


2. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВРЕМЕНЕН СЕКРЕТАРИАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБИТИЕТО • Подготовката и изграждането на времена Регистратура в деня на провеждането на събитието от сътрудници на Семинари.БГ;
 • Пълно техническо, организационно и оперативно осигуряване на участниците в деня на провеждането на събитието;
 • Цялостна ПР стратегия относно евентуални рекламни материали, предоставящи се по време на Регистрацията.


3. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА ДАННИ • Описание на участниците в електронна база данни, която след края на Събитието ще бъде предоставена на електронен носител на Организатора;
 • Изработка на Интернет-приложение на Събитието в специално обособен за това панел на сайта Семинари.БГ от вида: www.VASHETOSYBITIE.seminari.bg;
 • Собствен Контролен панел за организиране на Програмно-Организационните аспекти на Конференцията, който ще може да бъде управляван самостоятелно от Организаторите на събитието;


4. ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ • Настаняване на участниците в Конференцията от страната и чужбина в хотели и хостели на територията на София в близост до мястото на Събитието и съгласно изискванията на участниците за категория на хотела, както и финаносовите възможности;


5. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА • Дизайн, изработка и мултиплициране на СБОРНИК или Предварителна програма на електронен носител (CD) - Крайна цена: 2,90 лв. за 1 брой CD;
 • Възможност за предпечат и печат на печатни материали:
  - брошури
  - програми
  - покани
  - сборници
  - Изработка на делегатски комплекти: делегатски знаци, папки, чанти;