Реклама | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 
 Seminari.bg

Условия за участие в Seminari.bg


I. Публикация на събитие


1. За да публикувате събитие в Seminari.bg е необходимо да направите акаунт в нашата система, след като се регистрирате БЕЗПЛАТНО оттук >

2. След регистрация получавате безплатен, неограничен във времето акаунт, чрез който можете да публикувате ваши семинари и обучения.

3. Задължителните полета, които трябва да бъдат посочени са: Име, Фамилия, Телефон и Имейл.

4. Съществуват различни ограничения и лимити за различните типове акаунти, а именно:

4.1. БЕЗПЛАТЕН акаунт:

☑ Позволява да публикувате в следните категории: Маркетинг, Човешки ресурси, Мениджмънт, Търговски умения, Личностно развитие, Образование;
☑ Позволява да публикувате снимка на водещия лектор или тематична картинка/банер, свързана с обучението (размери: кръг с диаметър 210px);
☑ Копие от всяка направена резервация за ваш семинар се получава директно на Вашия имейл, в който е посочено името, телефона и имейл на на участника, направил резервация;
☑ Позволява да вградите резервационна форма директно във вашия фирмен сайт, посредством генериране на код;
☑ Възможност за плащане по Ваша банкова сметка (чрез генериране на проформа-фактура с ваши фирмени данни), чрез дебитна/кредитна карта или на каса на EasyPay (с над 2300 офиса в цялата страна);

4.2. План СТАНДАРТ:

☑ Позволява да публикувате в следните категории: Нормативни уредби, IT, Финанси, Счетоводство, Маркетинг, Човешки ресурси, Мениджмънт, Търговски умения, Личностно развитие, Образование;
☑ Позволява да публикувате снимка на водещия лектор или тематична картинка/банер, свързана с обучението (размери: кръг с диаметър 210px);
☑ Позволява вашите семинари да се публикуват на първа позиция в сайта и да се включват в нашия седмичен имейл бюлетин до 50,000 абонати.
☑ Копие от всяка направена резервация за ваш семинар се получава директно на Вашия имейл, в който е посочено името, телефона и имейл на на участника, направил резервация;
☑ Позволява да вградите резервационна форма директно във вашия фирмен сайт, посредством генериране на код;
☑ Възможност за плащане по Ваша банкова сметка (чрез генериране на проформа-фактура с ваши фирмени данни), чрез дебитна/кредитна карта или на каса на EasyPay (с над 2300 офиса в цялата страна);
☑ В потребителския панел се поддържа се архив на всички резервирани семинари.

4.3. План ВИП:

☑ Позволява да публикувате в следните категории: Управление на Проекти, Вътрешнофирмени, Нормативни уредби, IT, Финанси, Счетоводство, Маркетинг, Човешки ресурси, Мениджмънт, Търговски умения, Личностно развитие, Образование;
☑ Позволява да публикувате лого на вашата компания, снимка на водещия лектор или тематична картинка/банер, свързана с обучението (размери: кръг с диаметър 210px);
☑ Позволява вашите семинари да се публикуват на първа позиция в сайта.
☑ Вашите семинари се включват винаги и на първи позиции в нашия седмичен имейл бюлетин до 50,000 абонати.
☑ Копие от всяка направена резервациа за ваш семинар се получава директно на Вашия имейл, в който е посочено името, телефона и имейл на на участника, направил резервация;
☑ Позволява да вградите резервационна форма директно във вашия фирмен сайт, посредством генериране на код;
☑ Възможност за плащане по Ваша банкова сметка (чрез генериране на проформа-фактура с ваши фирмени данни), чрез дебитна/кредитна карта или на каса на EasyPay (с над 2300 офиса в цялата страна);
☑ В потребителския панел се поддържа се архив на всички резервирани семинари;


5. Тарифа за месечните такси и комисионни на Seminari.bg.

5.1. БЕЗПЛАТЕН акаунт
☑ Не съществуват месечни такси или комисионни. Публикуването на събития в позволените категории е абсолютно безплатно;

5.2. План СТАНДАРТ

☑ Съществува комисионна в размер на 2,5% от цената на всяка направена резервация за проведено събитие;
☑ Евентуалният участник заплаща цялата сума на цената на публикуван семинар по Ваша фирмена банкова сметка, която задължително трябва да добавите във Вашия фирмен профил на Seminari.bg;
☑ Seminari.bg получава 2,5% от посочената цена от семинара след изпращане на Оригинална Фактура с натрупаната сума до 5 дни след датата на провеждане на събитието.

5.3. План ВИП

☑ Не съществуват комисионни за направени резервации за ваше събитие;
☑ Евентуалният участник в публикувано събитие заплаща цялата сума на цената за участие на публикуван семинар по ваша собствена банкова сметка, посочена във вашия потребителски акаунт в сайта;
☑ Съществува месечна такса за обслужване на вашия потребителски акаунт, която е в размер на 95 лв. на месец.
☑ При предплащане за цяла година (12 месеца), таксата е в размер на 48,30 лв. на месец.

II. Публикация на Конферентна зала или хотел

6. За да публикувате Конферентна зала или хотел е необходимо да се свържете с нашия екип от секция Контакти

7. Публикуването на конферентни зали в сайта Seminari.bg е платено като съществуват 2 абонаментни плана: Годишен и Месечен.

8. Съответните предимства на Годишния или Месечния абонаментен план са изброени по-долу:

8.1. Годишен абонаментен план
☑ Публикуването на Конферентна зала е за срок от 1 година (12 календарни месеца), считано от датата на плащане.
☑ Залата се публикува в Секция Зали със следните атрибути: Описание, Адрес (GPS, карта), Телефон, Имейл, Уебсайт, Снимков материал (до 5 снимки), Малък банер в секция Зали (размери: кръг с диаметър 210px)
☑ Позициoнирането на залата е по дата на публикация и винаги след залите, които са публикувани в Месечен абонаментен план.

8.1. Месечен абонаментен план
☑ Публикуването на Конферентна зала е за срок от 1 месец, считано от датата на плащане.
☑ Залата се публикува в Секция Зали със следните атрибути: Описание, Адрес (GPS, карта), Телефон, Имейл, Уебсайт, Снимков материал (до 10 снимки), Голям банер (размери: широчина: 1150px, Височина: до 200px), Банер във всички станици на сайта във футера (размери: широчина: 195px, Височина: 300px)
☑ Позициoнирането на залата е винаги на първи позиции в секция Зали, както и във всички страници на сайта.

9. Тарифа на Месечен и Годишен абонаментен план:

9.1. Годишен абонаментен план
☑ Цената на публикация за 1 календарна година (12 месеца) е 195 лв., платени еднократно.

9.2. Месечен абонаментен план
☑ Цената на публикация за 1 месец е 95 лв.
☑ При предплащане на 12 месеца съществува отстъпка от 50%
☑ При предплащане на 6 месеца съществува отстъпка от 30%
☑ В случай, че клиентът е заплатил допълнително Годишен абонаментен план, съществува отстъпка от 30% за 1 месец.

10. Всички неуредени въпроси и спорове се уреждат по пътя на преговорите и взаимното съгласие, а когато това се окаже невъзможно се прилагат разпоредбите на ЗЕТ.