Нормативни уредби | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Нормативни уредби

 • уебинар ТЕОРЕТИКО – ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ

  Нормативни уредби | Уебинар

  12. 02 2021 - 12. 02 2021
  гр. Варна
  Доц. д-р Антон Грозданов - Зам. декан на ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър“
  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема ТЕОРЕТИКО – ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ на 12.02.2021 г. (петък)
 • УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

  Нормативни уредби | Уебинар

  29. 01 2021 - 29. 01 2021
  гр. Варна
  Станимира Костова – Данова - частен съдебен изпълнител, гр. Варна
  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО на 29.01.2021 г. (петък)
 • Онлайн Курс - Word Press за начинаещи

  Маркетинг | Семинари БГ College | IT и комуникации

  28. 01 2021 - 28. 01 2021
  Онлайн - в класна стая на Seminari.bg Zoom
  Георги Динчев

  Интензивен онлайн курс, в края на който всеки ще има основните познания как да направи и менажира базисен Уеб сайт на WordPress платформа. Ще овладеете основните стъпки, техники и елементи нужни за създаване и публикуване на собствен сайт или блог в интернет.

 • Национален Счетоводен Семинар - Актуални промени в социалното и здравно осигуряване за 2021

  Нормативни уредби

  26. 01 2021 - 26. 01 2021
  Онлайн издание в Zoom
  Радина Паунова-Маринова - ЦУ-НАП; Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване.

  1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. ; 2) Права на осигурените лица; 3) Нови моменти при подаването и приема на данните с Декларация обр.№1;  практически казуси при подаването на данните;

 • Финансово-Счетоводни аспекти при онлайн търговия и Електронни Магазини

  Нормативни уредби | Счетоводство

  25. 11 2020 - 25. 11 2020
  Уебинар - в Zoom
  Христо Петров - Управляващ партньор в Счетоводна Къща за интернет търговия - Голдън Вижън

  Основни моменти при стартирането на онлайн бизнес и електронни платформи за търговия. Oнлайн търговия като фирма или физическо лице, регистрация по ДДС в други държави, счетоводство при Ebay, Amazon, Emag, Etsy, Shopify, WordPress (WooCommerce), PrestaShop, OpenCart, Magento, промени в СУПТО и други финансово-счетоводни моменти.

 • Интернет Маркетинг за начинаещи

  Маркетинг | Семинари БГ College | IT и комуникации

  11. 11 2020 - 11. 11 2020
  Онлайн - в класна стая на Seminari.bg Zoom
  Георги Динчев - Онлайн експерт с повече от 15 години стаж в управлението на интернет приложения.

  Интензивен онлайн курс, в края на който всеки ще има основните познания кои са основните канали за реклама в интернет. Ще овладеете основните стъпки, техники и елементи нужни за промотирането на Вашия сайт или бизнес в интернет.

 • Свикване на Общо събрание по искане на съдружници или управител - кворум представителство форми на присъствие

  Нормативни уредби

  30. 06 2020 - 30. 06 2020
  Online Live в Seminari.bg Zoom
  Доц. д-р Николай Колев - Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН

  Изключително полезен практически уебинар за Управители, съдружници и юристи: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ООД – ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА НЕГОВОТО СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ: Начин на връчване на поканата, Приложими начини на връчване, Връчване при отказ на съдружника да получи поканата Приложимост на правилата за връчване по ГПК, Адрес за връчване, Уредба в дружествения договор и др.

 • ДИРЕКТОРИТЕ СРЕЩУ СЪДА ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА ВКС

  Нормативни уредби

  17. 06 2020 - 17. 06 2020
  Уебинар
  Доц. д-р Николай Колев - Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН

  Двучасов интензивен уебинар за юристи, счетоводители, управители, съдружници и акционери, HR директори, който ще разкрие актуални казуси от директорите срещу ВКС - Освобождаване от отговорност, Солидарна отговорност, Изключване на съдружник в ООД заради нарушаване на задължения като управител, Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях при ООД, Действия без представителна власт, Договаряне сам със себе си, Договаряне във вреда на търговското дружество.

 • УЕБИНАР ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2021 ГОДИНА

  Нормативни уредби | Човешки ресурси | Счетоводство | Уебинар

  Нормативни уредби
  09. 02 2021 - 09. 02 2021
  гр.София
  Аспасия Петкова – работила като директор в ЦУ на НОИ на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“, зам.директор в ЦУ на НАП на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“, главен експерт в МТСП, автор на много книги и статии
  Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2021 ГОДИНА на 09.02.2021 г. (вторник)
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001 в условията на COVID - 19

  Нормативни уредби | Финанси § Проекти

  03. 12 2020 - 03. 12 2020
  Онлайн Издание в Zoom
  н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, IRCA Certified, ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor, ERCA Certified, European Register of Certificated Auditors, ISO 14001:2015 Auditor / Lead Auditor, ERCA Certified, ISO 45001:2018 Auditor

  Цел на курса: Усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работa; Насоки на ЕС за COVID-19 и завръщане на работното място - мерките за безопасен и здравословен труд; Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве.

 • ПРАВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

  Нормативни уредби

  Нормативни уредби
  27. 11 2020 - 27. 11 2020
  гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 10-11
  Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
  На семинара ще бъдат разгледани: 1. Материалноправни аспекти на отговорността на държавата и общините за вреди. 2.Фактически състав. Елементи на фактическия състав. 3.Развитие на съдебната практика. Тълкувателни постановления и тълкувателни решения по ЗОДОВ. Спорни моменти в правоприлагането. 4.Процесуалноправни аспекти. Особености на исковия процес по Административнопроцесуалния кодекс.
 •  
 • 27.11.2020 - СЕМИНАР (присъствен и онлайн) ПРАВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

  Нормативни уредби | Уебинар

  Нормативни уредби
  27. 11 2020 - 27. 11 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
  1. Материалноправни аспекти на отговорността на държавата и общините за вреди. 2.Фактически състав. Елементи на фактическия състав. 3.Развитие на съдебната практика. Тълкувателни постановления и тълкувателни решения по ЗОДОВ. Спорни моменти в правоприлагането. 4.Процесуалноправни аспекти. Особености на исковия процес по Административнопроцесуалния кодекс.
 • СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

  Нормативни уредби | Човешки ресурси | Счетоводство | Уебинар

  Нормативни уредби
  24. 11 2020 - 24. 11 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Лектор: адв. Йордан Даскалов
  СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ
 • семинар (присъствен и онлайн) ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ТЪРГОВСКИ МАРКИ

  Нормативни уредби | Търговски умения

  Нормативни уредби
  10. 11 2020 - 10. 11 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  д-р Силвия Тодорова – адвокат по Европейски търговски марки и дизайн, патентен адвокат; Представител пред Световната организация за интелектуална собственост и Европейската служба по интелектуална собственост
  Закрила на търговски марки в България, на територията на Европейски съюз и на международно ново. Промени в Закона за марките и географските означения. Придобиване на изключително право върху марка. Законов монопол. Марката като обект на особен залог. Лицензионна търговия с марки. Икономически предимства от притежаване на регистрирана марка.
 •  
 • ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

  Нормативни уредби

  Нормативни уредби
  06. 11 2020 - 07. 11 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Доц. д-р Таня Градинарова – адвокат, преподавател по гражданско процесуално право, Христина Калчева – съдебен изпълнител, Проф. д-р Валентина Попова – преподавател по гражданско изпълнително производство
  ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
 • ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПРИ СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

  Нормативни уредби | Счетоводство

  29. 10 2020 - 29. 10 2020
  Online Live в Seminari.bg Zoom
  Доц. д-р Николай Колев - Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН

  Двучасов интензивен изключително полезен практически уебинар за Акционери, Управители и юристи: Свикване на общото събрание на акционерите по инициатива на акционер, Форма на поканата, Право на участие в общото събрание и право на глас, Място на провеждане на общото събрание, Представителство на акционер на заседанията, Кворум и др.

 • АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА (ЗПКОНПИ)

  Нормативни уредби

  Нормативни уредби
  24. 10 2020 - 24. 10 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Стефан Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд
  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА
 •  
 • Възстановяване непрекъснатостта на дейността след Ковид 19 – чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO 223012019

  Нормативни уредби

  Нормативни уредби
  06. 10 2020 - 06. 10 2020
  гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, ФНТС, етаж II, зала № 3.
  н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, IRCA Certified, ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor, ERCA Certified, European Register of Certificated Auditors, ISO 14001:2015 Auditor / Lead Auditor, ERCA Certified, ISO 45001:2018 Auditor

  Цел на курса: запознаване на участниците с необходимостта от поддържане на непрекъснатостта на дейността / бизнеса; същност на процеса за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса

 • Умения за продажби и обслужване по телефона

  Маркетинг | Човешки ресурси | Мениджмънт | IT и комуникации | Търговски умения

  Маркетинг
  10. 07 2020 - 10. 07 2020
  гр.София, Парк Хотел Витоша
  Орлин Митушев
  Целева група: Служители на Вашата фирма, които всекидневно поддържат телефонен контакт с клиенти, уговарят срещи и извършват продажби и като „глас на фирмата” работят за нейния имидж. Цели: Участниците ще тренират важни за практиката аспекти с цел, представяне на високо ниво на работа във Вашата фирма в областите на продажбите, обслужването на клиентите, сервиза и обвързването на клиентите.
 • онлайн академия "Продажби по време на криза"

  Маркетинг | Мениджмънт | Търговски умения | Личностно развитие | Уебинар

  12. 05 2020 - 29. 05 2020
  ОНЛАЙН
  Марк Де Турк е известен международен обучител и коуч с повече от 22 години опит. Водил е семинари за топ-мениджъри и лидери в цяла Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Помогнал е на много фирми да се справят и излязат от финансовата криза 2008г.
  Ако всеки бизнес е изправен пред една и съща криза, не всяка компания ще стигне до края! Някои ще се откажат още в началото, други ще загубят в средата, а някои точно преди кризата да е на път да свърши! Кризата не е нито момент, нито извинение за бездействие! В трудни времена слабите рухват, а силните се издигат! Изборът от кои ще си ти, е твой. Ако искаш да си на печелившата страна - запиши се!
 •  
 • Защита на сайт от хакери

  Семинари БГ College | IT и комуникации

  28. 02 2020 - 28. 02 2020
  Дом на Науката и Техниката, София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, етаж II
  Георги Стефанов - Mагистър по информатика, етичен хакер от 1998г. Опит в компании като MTel, СпекърНет, Орбител в администрация на Linux сървъри и уеб приложения. Разработвал е уеб системи за банкови институции и защити на сайтове на FOREX компании.

  Курсът има за цел да разгледа възможните рискове за кражба и загуба на данни от уеб сайт или електронен магазин. По време на обучението ще се запознаете с възможните уязвимости и най-често срещаните хакерски атаки водещи до компрометиране на сайта и последствията от това. Ще получите ценни практически съвети и ще обсъдим различни решения за защита и повишаване на сигурността на сайтовете ви.

 
  Страница 1 от 12