Уебинар | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Уебинар

 • уебинар ТЕОРЕТИКО – ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ

  Нормативни уредби | Уебинар

  12. 02 2021 - 12. 02 2021
  гр. Варна
  Доц. д-р Антон Грозданов - Зам. декан на ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър“
  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема ТЕОРЕТИКО – ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ на 12.02.2021 г. (петък)
 • УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

  Нормативни уредби | Уебинар

  29. 01 2021 - 29. 01 2021
  гр. Варна
  Станимира Костова – Данова - частен съдебен изпълнител, гр. Варна
  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО на 29.01.2021 г. (петък)
 • Уебинар на тема Промени в Закона за данък върху добавената стойност през 2021 г

  Уебинар

  Уебинар
  22. 02 2021 - 22. 02 2021
  онлайн
  КАЛИНА ЗЛАТАНОВА-данъчен консултант и автор на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно данъчното облагане в областта на косвеното облагане.
  Намалена ставка от 9 % ДДС за доставки на храна за вкъщи от ресторанти и заведения за хранене Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Нови правила относно ДДС облагането на дистанционните продажби на стоки в ЕС. Прагове за специалната регистрация на режима MOSS, деклариране на начислен ДДС по ставка на друга държава членка Нови правила относно ДДС облагането на дистанционните продажби
 • Уебинар Екселизация

  Уебинар

  17. 02 2021 - 17. 02 2021
  онлайн
  Мариела Станчева
  Как използваме MS Excel за значително повишаване на ефективността? Кои са задачите, които изцяло можем да прехвърлим на електронните таблици? Възможности за автоматизация на офис-дейности с MS Excel
 • УЕБИНАР ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2021 ГОДИНА

  Нормативни уредби | Човешки ресурси | Счетоводство | Уебинар

  Нормативни уредби
  09. 02 2021 - 09. 02 2021
  гр.София
  Аспасия Петкова – работила като директор в ЦУ на НОИ на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“, зам.директор в ЦУ на НАП на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“, главен експерт в МТСП, автор на много книги и статии
  Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2021 ГОДИНА на 09.02.2021 г. (вторник)
 •  
 • Уебинар: Промени в ЗДДС

  Уебинар

  16. 12 2020 - 16. 12 2020
  онлайн
  Валентина Василева е експерт с дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Тя познава подробно и обстойно българското данъчно законодателство - ЗДДС, ЗКПО и СИДДО, била е лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС.
  1. Новата данъчна ставка от 9 % за стоки и услуги: 2. Актуални въпроси, свързани с промените от 2020 г. 3. Предстоящи промени за 2021 г.
 • 27.11.2020 - СЕМИНАР (присъствен и онлайн) ПРАВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

  Нормативни уредби | Уебинар

  Нормативни уредби
  27. 11 2020 - 27. 11 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
  1. Материалноправни аспекти на отговорността на държавата и общините за вреди. 2.Фактически състав. Елементи на фактическия състав. 3.Развитие на съдебната практика. Тълкувателни постановления и тълкувателни решения по ЗОДОВ. Спорни моменти в правоприлагането. 4.Процесуалноправни аспекти. Особености на исковия процес по Административнопроцесуалния кодекс.
 • СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

  Нормативни уредби | Човешки ресурси | Счетоводство | Уебинар

  Нормативни уредби
  24. 11 2020 - 24. 11 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Лектор: адв. Йордан Даскалов
  СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ
 •  
 • Уебинар: Емоционалната интелигентност – условие за успешна професионална изява

  Уебинар

  17. 11 2020 - 17. 11 2020
  онлайн
  Мадлен Алгафари
  Уебинара ще Ви запознае с въпросите: – видове интелигентност – рационална, емоционална, телесна, духовна. - какво е рационална интелигентност? - какво е емоционална интелиентност? - какво е телесна интелигентност? - какво е духовна интелигентност? - как се формира eмоционалната интелигентност? - защо емоционалната интелигентност на човека е най-ниска сред всички други живи организми? - модели на поведение и емоционална интелигентност: подчинение, съблазняване, агресия.
 • Управление на генерационния конфликт

  Човешки ресурси | Търговски умения | Личностно развитие | Уебинар

  10. 11 2020 - 10. 11 2020
  онлайн
  Елена Славова, професионален медиатор
  Бихте ли искали да намалите конфликта и да подобрите отношенията в личния/професионалния си живот? Този курс може да ви помогне да направите това, като разкриете основна скрита причина зад редица конфликти и неправилни комуникации, с които всички се сблъскваме - различията между поколенията. Може да сте запознати с традиционния подход към поколенията, но в този курс ще научите защо традиционният подход към поколенията е погрешен.
 • Управление на конфликти

  Уебинар

  Уебинар
  04. 11 2020 - 04. 11 2020
  Дистанционно
  Елена Славова
  Да се придобият компетенции и утвърдят работещи модели за справяне с конфликти, според вида им, участниците и ролите им в него.
 •  
 • семинар (присъствен и онлайн) АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  Човешки ресурси | Уебинар

  Човешки ресурси
  28. 10 2020 - 28. 10 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Аспасия Петкова – работила като гл. експерт в МТСП, директор в ЦУ на НОИ, зам.директор в ЦУ на НАП
  Промените в трудовото и осигурителното закононодателство, свързани с пандемията и периода след нея.
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари - изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска - съдържание, насоченост, приложен

  Уебинар

  25. 09 2020 - 25. 09 2020
  онлайн
  Иван Кавръков
  Първи панел (14:00 ч. - 15:30 ч.): - Приемане и въвеждане в дейността на публикуваните на страницата на ДАНС примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма - формални изисквания и задължения; - Практическо приложение на правилата в дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП и работа с приложенията към правилата; Почивка: 15:30 ч. - 15:40 ч. Втори панел (15:40 ч. - 17:00 ч.): - Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране
 • "Особености на работното време. СИРВ - графици, почивки, отчитане, извънреден труд"

  Уебинар

  24. 09 2020 - 24. 09 2020
  Онлайн
  Ася Иванова
  Цел на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите свързани с извънредния труд и заплащането му, както и документирането на всички действия, свързани с организацията на работно време.
 •  
 • Уебинар: Трансферно ценообразуване

  Уебинар

  Уебинар
  10. 09 2020 - 10. 09 2020
  Онлайн
  Лектор: Екатерина Алексова - старши мениджър Данъчни услуги - PWC Bulgaria. Специализирала е в областта на трансферното ценообразуване и е водила редица обучения по тази тема и има опит в областта на корпоративните данъци.
  1. Трансферно ценообразуване – основни положения; 2. Правна рамка на трансферното ценообразуване в България; 3. Методи за определяне на пазарните цени; 4. Документация по трансферно ценообразуване - изисквания, тенденции и предизвикателства; 5. Данъчни проверки/ревизии по трансферно ценообразуване – примери от практиката
 • Уебинар на АССП: Актуални моменти в ДДС облагането, намалена данъчна ставка от 9%, в сила от 1 юли 2020 г.

  Уебинар

  23. 07 2020 - 23. 07 2020
  Онлайн
  Калина Златанова - данъчен консултант по ЗДДС и ППЗДД
  Стоки, за доставката на които се прилага намалената ставка от 9%. Услуги, за които се прилага намалената ставка. Определение на ресторантьорски и кетъринг услуги. Изключения за прилагане на намалената ставка. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките. Данъчно третиране на заварените случаи – платени аванси при ставка 20% и доставка на стоката/услугата при новия ред на облагане, кредитни и дебитни известия.
 • АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ. НОВАТА СТАВКА ОТ 9 %

  Уебинар

  25. 06 2020 - 25. 06 2020
  Уебинар
  Калина Златанова
  ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА 09.30 – 09.35 ч. Откриване на уебинара 09.35 – 13.00 ч. Обучение: 1. Стоки, за доставката на които се прилага намалената ставка от 9 %. 2. Услуги, за които се прилага намалената ставка. Определение на ресторантьорски и кетъринг услуги. 3. Изключения за прилагане на намалената ставка. 4. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките. 5. Данъчно третиране на заварените случаи – платени аванси при ставка 20 % и доставка на стоката/услугата при новия ред на об
 •  
 • Теория и практика на комуникацията

  Уебинар

  Уебинар
  18. 06 2020 - 18. 06 2020
  гр. София
  Мария Касимова-Моасе е журналист, есеист и писател, специалист по Етикет и Протокол, Презентационни и Комуникационни умения.
  Какво е комуникация - принципи, грешки и бариери - какво ни казват, какво чуваме и какво разбираме - влияние върху собственото ни представяне - влияние върху способността ни да приемем чуждото представяне ∙ Изборът на имидж и какво разказва той. Подготовка за комуникация ∙
 • ЗАДАЧИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

  Уебинар

  28. 05 2020 - 29. 05 2020
  Уебинар
  Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова

  Лектори: Десислава Тошкова-Николова и Д-р Невин Фети 09.30 – 09.35 ч. Откриване на уебинара 09.35 – 11.30 ч. Тема № 1: Задачи по информиране и консултиране на администратора, обработващия и служителите, които извършват обработване. - Определяне на приложимата правна уредба при обработване на лични данни. - Определяне на приложимото правно основание за обработване на „обикновени“ лични данни и специални категории лични данни. - Прилагане на принципите, свързани с обработването на лични данни.

 • АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ЗУТ И ЗКИР И ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

  Уебинар

  21. 05 2020 - 21. 05 2020
  Уебинар
  Валентина Бакалова

  09.30 – 09.35 ч. Откриване на уебинара 09.35 – 11.30 ч. Обучение: 1. „Извънредни“ условия при изпълнение на правомощията на общинските власти в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството по време на извънредното положение: - Проблеми при осигуряването на участие на страните в административните производства; - Спазване на сроковете за произнасяне; - Мълчаливи откази. 2. Специфични основания за спиране на производствата по ЗУТ за времето на извънредно

 •  
 • онлайн академия "Продажби по време на криза"

  Маркетинг | Мениджмънт | Търговски умения | Личностно развитие | Уебинар

  12. 05 2020 - 29. 05 2020
  ОНЛАЙН
  Марк Де Турк е известен международен обучител и коуч с повече от 22 години опит. Водил е семинари за топ-мениджъри и лидери в цяла Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Помогнал е на много фирми да се справят и излязат от финансовата криза 2008г.
  Ако всеки бизнес е изправен пред една и съща криза, не всяка компания ще стигне до края! Някои ще се откажат още в началото, други ще загубят в средата, а някои точно преди кризата да е на път да свърши! Кризата не е нито момент, нито извинение за бездействие! В трудни времена слабите рухват, а силните се издигат! Изборът от кои ще си ти, е твой. Ако искаш да си на печелившата страна - запиши се!
 
  Страница 1 от 3