MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Уебинар

 • Особености при основанията за сключване на трудов договор и връзката им с основанията за прекратяване

  Уебинар

  Уебинар
  07. 07 2021 - 08. 07 2021
  Zoom.us
  Ася Иванова - Магистър по „Икономика и организация на труда“ и „Управление на човешките ресурси“. Има над 20 годишен опит в областта на управлението на човешките ресурси, включително при администриране на персонал и заплати.
  Програма: 07.07.2021 г. – първа част. 12:50 – 13:00 ч. – Регистрация на участниците в платформата. 13:00 – 17:00 ч. (15:00 – 15:15 ч. – кратка почивка). Сключване на трудов договор: Документи, необходими за назначаване и особености при изискването им; Основания за сключване на трудов договор:.... Програма: 07.07.2021 г. – първа част. 12:50 – 13:00 ч. – Регистрация на участниците в платформата. 13:00 – 17:00 ч. (15:00 – 15:15 ч. – кратка почивка). Сключване на трудов договор: Документи.......
 • ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ

  Уебинар

  Уебинар
  02. 07 2021 - 02. 07 2021
  гр. София
  Стефан Кюркчиев – Заместник - председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – първоинстанционни състави” Георги Радков – Системен администратор, работил в системата на Софийски градски съд и Висш съдебен съвет
  УЕБИНАР ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ на 02.07.2021г.
 • УЕБИНАР ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

  Уебинар

  Уебинар
  29. 06 2021 - 29. 06 2021
  гр. София
  Аспасия Петкова - работила като гл.счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП
  УЕБИНАР ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА на 29.06.2021г.
 •  
 • УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И НОВИ МОМЕНТИ В РАБОТАТА НА НОТАРИУСИТЕ

  Уебинар

  Уебинар
  26. 06 2021 - 26. 06 2021
  гр. София
  Иван Дахтеров – нотариус
  Уебинар на тема АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И НОВИ МОМЕНТИ В РАБОТАТА НА НОТАРИУСИТЕ на 26.06.2021 г. събота)
 • Три години Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) - практика, опит и особености на прилагането му в счетоводните предприятия

  Уебинар

  Уебинар
  22. 06 2021 - 22. 06 2021
  Zoom.us
  Теодора Саркизова
  1. Общ анализ на особеностите на Регламент (ЕС) 2016/679 от гледна точка на работата на счетоводните предприятия. Практически аспекти на принципите, свързани с обработване на лични данни в счетоводните предприятия. Примерни модели за отчетност, особености на Регистрите по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679. 2. Особености на отношенията администратор – обработващ, между самостоятелни и съвместни администратори. Съхраняване на счетоводна информация, отношения с банки и държавни институции.
 • УЕБИНАР КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА И НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ППЗОП

  Уебинар

  Уебинар
  18. 06 2021 - 18. 06 2021
  гр. София
  Милана Кривачка - адвокат с дългогодишен опит, експерт по ЗОП, лектор
  УЕБИНАР КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА И НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ППЗОП на 18.06.2021 г. (петък)
 •  
 • Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица и данъчни облекчения по СИДДО. Етапи при квалифициране на доходите и прилагане на данъчните облекчени

  Уебинар

  Уебинар
  08. 06 2021 - 08. 06 2021
  Zoom.us
  Десислава Канева - е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС
  А. Общи принципи при облагането на чуждестранни юридически или физически лица 1. Доходи от източник в страната. 2. Корпоративно облагане или данък при източника. 3. Роля на СИДДО. 4. Прилагане на СИДДО – кога ни е нужно. 5. Деклариране – кога подаваме декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК. Б. Квалифициране на доходите на чуждестранни лица за целите на вътрешното законодателство, квалифициране на доходите по СИДДО и прилагане на данъчни облекчения – как да го направим в примери?
 • Хакерски заплахи и защити за онлайн магазини

  IT и комуникации | Търговски умения | Уебинар

  31. 05 2021 - 31. 05 2021
  Онлайн в Zoom
  Мартин Малинов - Cyber Security Expert в SoCyber - водещата българска компания за киберзащита

  100% екслузивен практически уебинар за собственици на онлайн магазини, разработен от екипа на водеща българска компания за киберзащитa и Indit Black Hat. Ще чуете от първа ръка как на практика стават хакерските атаки, пробивите и изтичането на данни от даден сайт. В края на уебинара ще имате основни познания за това как да си подреждате портфолито, как да си избирате изпълнители за уеб-проектите ви и как да комуникирате правилно в интернет с цел превенция от зловредни атаки.

 • ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

  Уебинар

  Уебинар
  28. 05 2021 - 30. 05 2021
  гр. София
  Проф. д.ю.н Цветан Сивков, съдии от Върховен административен съд, доц. д-р Венцислава Желязкова
  ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА на 28, 29 и 30 май 2021 г.
 •  
 • УЕБИНАР ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

  Уебинар

  Уебинар
  27. 04 2021 - 28. 04 2021
  гр. София
  Стефан Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд Д-р Стоян Ставру - адвокат в Софийска адвокатска колегия
  УЕБИНАР ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ на 27 и 28.04.2021 г. (вторник и сряда)
 • УЕБИНАР ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 2018-2021Г НОВИ МОМЕНТИ

  Уебинар

  Уебинар
  22. 04 2021 - 22. 04 2021
  гр. София
  Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
  УЕБИНАР ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 2018-2021г. НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ И В ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА АПК. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА - на 22.04.2021 г. (четвъртък)
 • Еднодневен онлайн семинар Диетология и Психология Хранене и терапия за пациенти с хранителни нарушения

  Човешки ресурси | Уебинар

  Човешки ресурси
  03. 04 2021 - 03. 04 2021
  Онлайн в ZOOM
  Мирела Великова, е член на Британското психологическо дружество (BPS) и Международната Организация за Професионалисти при Хранителни Нарушения (IAEDP), сертифициран нутриционист към Британската Асоциация за Хранене (AFN)
  По време на обучението ще разберете каква е ролята на хранителните специалисти в лечението на хранителни нарушения и какви са основните цели на хранителната и психологическата терапия. Ще научите как да идентифицирате различните видове хранителни разстройства въз основа на диагностични критерии и как да определите целите и плана за лечението им. Ще овладеете основните елементи, структурата и методите за лечение на хранителни разстройства и ще се запознаете с основните стандарти в процеса. След
 •  
 • Криптовалути Счетоводно и данъчно отчитане

  Уебинар

  Уебинар
  02. 04 2021 - 02. 04 2021
  Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от едно устройство и с името от заявката за участие.
  Лектор: Марина Мучакова, данъчен юрист
  1. Определяне на различните видове доходи от криптовалути: • Добив / Стейкване • Продажби • Депозити в приложения като DeFi • Обезпечени заеми срещу залог на криптоактиви 2. Документална обосновка и доказване на сделки при физически и юридически лица; 3. Данъчно третиране на сделките с криптовалути от гледна точка на ЗКПО/ЗДДФЛ и ЗДДС; 4. Приложими счетоводни стандарти и предизвикателства пред формиране на счетоводните политики; 5. Въпроси относно мястото на изпълнение;
 • УЕБИНАР НОВОТО В ТРУДОВОТО ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ГОДИНА

  Човешки ресурси | Уебинар

  Човешки ресурси
  01. 04 2021 - 01. 04 2021
  гр. София
  Аспасия Петкова – работила като директор в ЦУ на НОИ на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“, зам.директор в ЦУ на НАП на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“, главен експерт в МТСП, автор на много книги, статии
  УЕБИНАР НОВОТО В ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ГОДИНА на 01.04.2021 г. (четвъртък)
 • Уебинар АССП - Обобщителни таблици в MS Excel Pivot table

  Уебинар

  Уебинар
  25. 03 2021 - 25. 03 2021
  Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от едно устройство и с името от заявката за участие.
  Мариела Станчева е преподавател по математическа и компютърна лингвистика, консултант по анализ на данни, автор на бизнес-обучения по анализ на данни и gamification и автор на научно-популярни книги.
  Как използваме обобщителни таблици в MS Excel (Pivot table) за анализ на разнообразни данни. Как да структурираме данните си във вид удобен за обобщаване. Използване на обобщителните таблици за създаване на управленски табла. В webinar-а "Обобщителни таблици в MS Excel (Pivot table)" ще разгледаме вградените възможности на обобщителните таблици за структуриране на разнообразни справки и отчети и възможностите които ни предоставят за извършване на разнообразни изчисления и групирания върху данни.
 •  
 • Уебинар на тема Промени в Закона за данък върху добавената стойност през 2021 г

  Уебинар

  Уебинар
  22. 02 2021 - 22. 02 2021
  онлайн
  КАЛИНА ЗЛАТАНОВА-данъчен консултант и автор на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно данъчното облагане в областта на косвеното облагане.
  Намалена ставка от 9 % ДДС за доставки на храна за вкъщи от ресторанти и заведения за хранене Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Нови правила относно ДДС облагането на дистанционните продажби на стоки в ЕС. Прагове за специалната регистрация на режима MOSS, деклариране на начислен ДДС по ставка на друга държава членка Нови правила относно ДДС облагането на дистанционните продажби
 • Уебинар Екселизация

  Уебинар

  17. 02 2021 - 17. 02 2021
  онлайн
  Мариела Станчева
  Как използваме MS Excel за значително повишаване на ефективността? Кои са задачите, които изцяло можем да прехвърлим на електронните таблици? Възможности за автоматизация на офис-дейности с MS Excel
 • УЕБИНАР АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

  Нормативни уредби | Уебинар

  Нормативни уредби
  29. 01 2021 - 29. 01 2021
  гр. Варна
  Станимира Костова – Данова - частен съдебен изпълнител, гр. Варна

  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание уебинар на тема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО на 29.01.2021 г. (петък)

 •  
 • Уебинар: Промени в ЗДДС

  Уебинар

  16. 12 2020 - 16. 12 2020
  онлайн
  Валентина Василева е експерт с дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Тя познава подробно и обстойно българското данъчно законодателство - ЗДДС, ЗКПО и СИДДО, била е лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС.
  1. Новата данъчна ставка от 9 % за стоки и услуги: 2. Актуални въпроси, свързани с промените от 2020 г. 3. Предстоящи промени за 2021 г.
 • 27.11.2020 - СЕМИНАР (присъствен и онлайн) ПРАВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

  Нормативни уредби | Уебинар

  Нормативни уредби
  27. 11 2020 - 27. 11 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
  1. Материалноправни аспекти на отговорността на държавата и общините за вреди. 2.Фактически състав. Елементи на фактическия състав. 3.Развитие на съдебната практика. Тълкувателни постановления и тълкувателни решения по ЗОДОВ. Спорни моменти в правоприлагането. 4.Процесуалноправни аспекти. Особености на исковия процес по Административнопроцесуалния кодекс.
 • СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

  Нормативни уредби | Човешки ресурси | Счетоводство | Уебинар

  Нормативни уредби
  24. 11 2020 - 24. 11 2020
  гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
  Лектор: адв. Йордан Даскалов
  СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ
 
  Страница 1 от 3