MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

 • Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица и данъчни облекчения по СИДДО Етапи при квалифициране на доходите и прилагане на данъчните облекчения

  Категория
  08. 06 2021 - 08. 06 2021
  Вашият компютър!
  Адв. Десислава Канева

  1. Общи принципи при облагането на чуждестранни юридически или физически лица 2. Квалифициране на доходите на чуждестранни лица за целите на вътрешното законодателство, квалифициране на доходите по СИДДО и прилагане на данъчни облекчения – как да го направим в примери? 3. Авторски и лицензионни възнаграждения, реализирани от чуждестранни юридически лица 4. Облагане по ЗКПО 5. Доходи по договор за управление на българско дружество, реализирани от чуждестранно физическо лице

 • Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица и данъчни облекчения по СИДДО. Етапи при квалифициране на доходите и прилагане на данъчните облекчени

  Уебинар

  Уебинар
  08. 06 2021 - 08. 06 2021
  Zoom.us
  Десислава Канева - е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС
  А. Общи принципи при облагането на чуждестранни юридически или физически лица 1. Доходи от източник в страната. 2. Корпоративно облагане или данък при източника. 3. Роля на СИДДО. 4. Прилагане на СИДДО – кога ни е нужно. 5. Деклариране – кога подаваме декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК. Б. Квалифициране на доходите на чуждестранни лица за целите на вътрешното законодателство, квалифициране на доходите по СИДДО и прилагане на данъчни облекчения – как да го направим в примери?
 • Продажби и преговори с хипермаркети търговски вериги

  Категория
  04. 06 2021 - 04. 06 2021
  гр.София, Парк Хотел Витоша
  Стефан Димитров
  Програма: 09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) 1. Характеристика на хипер маркета. - Какво са Хипермаркетите днес - Какво допринасят за българската икономика - С какво вредят на нашия пазар - Кое е най-полезно да имаме международни „играчи“ в тази категория „Хипер“ - Настоящите големи в България
 •  
 • Хакерски заплахи и защити за онлайн магазини

  IT и комуникации | Търговски умения | Уебинар

  31. 05 2021 - 31. 05 2021
  Онлайн в Zoom
  Мартин Малинов - Cyber Security Expert в SoCyber - водещата българска компания за киберзащита

  100% екслузивен практически уебинар за собственици на онлайн магазини, разработен от екипа на водеща българска компания за киберзащитa и Indit Black Hat. Ще чуете от първа ръка как на практика стават хакерските атаки, пробивите и изтичането на данни от даден сайт. В края на уебинара ще имате основни познания за това как да си подреждате портфолито, как да си избирате изпълнители за уеб-проектите ви и как да комуникирате правилно в интернет с цел превенция от зловредни атаки.

 • ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

  Уебинар

  Уебинар
  28. 05 2021 - 30. 05 2021
  гр. София
  Проф. д.ю.н Цветан Сивков, съдии от Върховен административен съд, доц. д-р Венцислава Желязкова
  ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА на 28, 29 и 30 май 2021 г.
 • Седемте основни стъпки в продажбите

  Категория
  14. 05 2021 - 14. 05 2021

  София, Парк Хотел Витоша

  Орлин Митушев
  Решаваща роля за успеха на Вашата фирма играят качеството на обслужването на Вашите клиенти и силата на продажбения Ви екип. Чрез продажбено обучение и тренинг можем да Ви помогнем значително да увеличите оборота си и да си отговорите на следните въпроси:
 •  
 • Възнаграждение оценка на служителите и бонус модели

  Категория
  14. 05 2021 - 14. 05 2021
  гр.София, Парк Хотел Витоша
  Албена Иванова
  1. Общ поглед върху възнаграждението като стратегически фактор за ефективното управление на организацията: - Политики по заплащане - Влияние на отделните елементи на възнаграждението върху мотивацията на служителите - Тенденции при управление на възнаграждението
 • Уебинар Ограничения при придобиване и ползване на земеделски земи

  Категория
  14. 05 2021 - 14. 05 2021
  гр. Варна
  д-р Галина Николова – Ръководител на секция"Гражданскоправни науки", Катедра Правни науки на ВСУ „Черноризец Храбър“
  уебинар на тема Ограничения при придобиване и ползване на земеделски земи на 14.05.2021 г. (петък)
 • УЕБИНАР ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

  Уебинар

  Уебинар
  27. 04 2021 - 28. 04 2021
  гр. София
  Стефан Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд Д-р Стоян Ставру - адвокат в Софийска адвокатска колегия
  УЕБИНАР ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ на 27 и 28.04.2021 г. (вторник и сряда)
 •  
 • Мениджърски умения за Мотивация и Делегиране

  Категория
  23. 04 2021 - 23. 04 2021

  София, Парк Хотел Витоша

  Пламен Димитров
  Ангажираните служители вършат своята работа със страст и максимално внимание към качеството и изпълнението, правят всичко с ентусиазъм, лоялност и в синхрон с целите на компанията, мотивират своите колеги. Голямото предизвикателство пред мениджърите и собствениците на бизнес е как да постигнат тази ангажираност на своите служители. Разбирането и умелото боравене с отношенията между хората в организацията и нематериалните мотиватори са ключовите компоненти към постигане на среда с високоангажира
 • Умения За Учене За Цял Живот

  23. 04 2021 - 27. 04 2021
  Хотел Метрополитан, София, бул. Цариградско Шосе 64
  Дарина Малеева-Цветанова е коуч, лицензиран супервайзор и консултант. Последните десет години работи с мисия – да помогне на българския бизнес да расте и да бъде по-успешен, защото знае, че истинската положителна промяна в света започва от там.
  Квалифицирани работници се намират все по-трудно. За да останат конкурентоспособни, продуктивни и печеливши, организациите се нуждаят от постоянно обучение, ориентирано към резултатите. Но помислете върху това за момент – Защо някои хора могат бързо да схващат дадена тема или инструкции и да ги прилагат с успех, докато други си “блъскат главата” и никога не са разбрали нещата наистина добре? А лично Вие – чели ли сте някога страница, след която сте оставали с бяло петно относно прочетеното?
 • Kanban Certification Training – ONLINE LIVE

  Категория
  23. 04 2021 - 23. 04 2021
  ONLINE LIVE
  Stavros Stavru, Ph.D.
  Запознайте се с Канбан (KANBAN) – модерен метод, който се използва в гъвкавото (Agile) разработване на продукти и в управлението на проекти!
 •  
 • УЕБИНАР ЗАБРАНАТА ЗА ВЛОШАВАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОДСЪДИМИЯ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО – съдебна практика същност и обхват на забраната

  Категория
  23. 04 2021 - 23. 04 2021
  гр. София
  д-р Александрина Дончева – съдия в Софийски районен съд
  УЕБИНАР на тема ЗАБРАНАТА ЗА ВЛОШАВАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОДСЪДИМИЯ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - съдебна практика, същност и обхват на забраната на 23.04.2021 г. (петък)
 • Електронната търговия и промените в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 01072021 г

  Категория
  23. 04 2021 - 23. 04 2021
  Твоят компютър!
  Валентина Василева - данъчен консултант
  1. Нови правила за дистанционните продажби на стоки в ЕС с получатели данъчно незадължени лица. 2. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки – режим One -Stop-Shop (OSS):  Дефиниция;  Регистрация по OSS;  Данъчно облагане и деклариране. 3. Въвеждане на режим „Внос” за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни до 150 евро – Import - One -Stop-Shop (IOSS)&  Дефиниция;  Регистрация по IOSS;  Данъчно облагане и деклариране.
 • Онлайн бизнес етикет и поведение

  Категория
  22. 04 2021 - 22. 04 2021
  Вашият компютър!
  Мария Касимова-Моасе
  – Имейл култура – оформяне на съдържание, преценка на инфорацията, поздрави, тема на съобщението, онлайн визитка, отговори. • Работно присъствие в социалните мрежи – образ, активност, коментари, изразяване на позиция. • Създаване на представителни онлайн документи – оферта, представяне, поздравително писмо, опровержение, съболезнователно писмо.
 •  
 • УЕБИНАР ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 2018-2021Г НОВИ МОМЕНТИ

  Уебинар

  Уебинар
  22. 04 2021 - 22. 04 2021
  гр. София
  Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
  УЕБИНАР ИЗМЕНЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 2018-2021г. НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ И В ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА АПК. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА - на 22.04.2021 г. (четвъртък)
 • ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА МЕНИДЖЪРА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ 19-23 АПРИЛ 2021

  Човешки ресурси | Мениджмънт | Личностно развитие

  19. 04 2021 - 23. 04 2021
  присъствено или онлайн
  Борислав Игов - сертифициран обучител за възрастни. Анализ на потребностите от обучение и развитие Разработва ефективни процеси по обучение. Изготвя дизайн, програма, методология и показатели за ефективност на обученията.
  Целта на семинара е да изгради и надгради мениджърските знания и умения, базирани на знанието и използването на емоционалната интелигентност. Изцяло практически насочен, с много примери и практически приложения.
 • Енергийна Психология AGER® - Age Gate Energy Release ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ПОРТАЛИТЕ НА ВРЕМЕТО

  Човешки ресурси | Личностно развитие

  08. 04 2021 - 11. 04 2021
  гр. София
  Андреа Фреди - обучител в Италия, Франция, Белгия, Гърция, Бразилия, Аржентина, Австралия. През 2007 г. Андреа Фреди и д-р Виченцо ди Спазио създават метода AGER (освобождаване на енергия чрез порталите на времето).

  В сърцевината на AGER (освобождаване на енергия чрез порталите на времето). стои откритието, че по продължението на гръбначния стълб, кореспондирайки с местоположението на отделните прешлени, са разположени енергийни точки, които изпълняват ролята на хранилища/“архиви“ за енергия и информация, свързана с определени преживявания от съответният период на живота на човека.

 •  
 • ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР СИСТЕМА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ БОНУСИРАНЕ И ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – РАЗРАБОТВАНЕ РАЗВИТИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 5-9 АПРИЛ 2021

  Човешки ресурси | Мениджмънт | Финанси § Проекти

  05. 04 2021 - 09. 04 2021
  присъствено или онлайн
  Борислав Игов - сертифициран обучител за възрастни. Анализ на потребностите от обучение и развитие Разработва ефективни процеси по обучение. Изготвя дизайн, програма, методология и показатели за ефективност на обученията.
  Целта на семинара е да изгради у участниците знания и умения за усъвършенстване на съществуващата система или да проектират такава за нуждите на техните организации. Изцяло практически насочен, с много примери, темплейти и практически приложения от действащи системи за оценка и възнаграждения в различни компании.
 • Еднодневен онлайн семинар Диетология и Психология Хранене и терапия за пациенти с хранителни нарушения

  Човешки ресурси | Уебинар

  Човешки ресурси
  03. 04 2021 - 03. 04 2021
  Онлайн в ZOOM
  Мирела Великова, е член на Британското психологическо дружество (BPS) и Международната Организация за Професионалисти при Хранителни Нарушения (IAEDP), сертифициран нутриционист към Британската Асоциация за Хранене (AFN)
  По време на обучението ще разберете каква е ролята на хранителните специалисти в лечението на хранителни нарушения и какви са основните цели на хранителната и психологическата терапия. Ще научите как да идентифицирате различните видове хранителни разстройства въз основа на диагностични критерии и как да определите целите и плана за лечението им. Ще овладеете основните елементи, структурата и методите за лечение на хранителни разстройства и ще се запознаете с основните стандарти в процеса. След
 • Криптовалути Счетоводно и данъчно отчитане

  Уебинар

  Уебинар
  02. 04 2021 - 02. 04 2021
  Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от едно устройство и с името от заявката за участие.
  Лектор: Марина Мучакова, данъчен юрист
  1. Определяне на различните видове доходи от криптовалути: • Добив / Стейкване • Продажби • Депозити в приложения като DeFi • Обезпечени заеми срещу залог на криптоактиви 2. Документална обосновка и доказване на сделки при физически и юридически лица; 3. Данъчно третиране на сделките с криптовалути от гледна точка на ЗКПО/ЗДДФЛ и ЗДДС; 4. Приложими счетоводни стандарти и предизвикателства пред формиране на счетоводните политики; 5. Въпроси относно мястото на изпълнение;
 
Страница 5 от 0