MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Национален Семинар ЕВРОФИНАНСИРАНЕ 2017

Нормативни уредби | Финанси § Проекти

09. 03 2017 - 09. 03 2017
Парк Хотел Москва, София
Бистра Ковачева и Борислав Гошин – специалисти с дългогодишен опит в управлението и разработването на над 200 проекта финансирани от ЕС от 2007 година досега.
Свободни места: 1
Заповядайте на 09 март, 2017 г. в Парк Хотел Москва, гр. София на ежегодния национален семинар „Еврофинансиране 2017“, който съчетава на едно място полезна информация за възможности за кандидатстване и тънкостите при разработване на проектно предложение за финансирането бизнеса от фондове на ЕС в България.
Отстъпки
Ранна резервация: до 28. 02 2017 - 154.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Информационни материали, Сертификат, Обяд, Кафе-пауза

 

П Р О Г Р А М А

 

09:00 - 09:30

Регистрация

09:30 - 11:20

I. Възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса чрез европейските фондове за 2017 г.:

  • o    Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“;
  • o    Разработване на продуктови и производствени иновации“;
  • o    „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“;
  • o    „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”;
    • o    „Обучение на заети лица“;
    • o    „Подкрепа за предприемачеството“;
    • o    „Развитие на социално предприемачество“;

- Въпроси и отговори;

11:20 - 11:40

Кафе пауза

11:40 – 13:00

II. Индикативна годишна рамка и очаквани програми за 2017 година.

 

13:00 – 14:00

Обяд

 

14:00 – 15:15

III. Възможности по „Програма за развитие на селските райони”:

 

o             Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства";

o             Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

o             Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери";

o             Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

o             Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти "

 

-       Въпроси и отговори;

 

15:15 – 15:30

Кафе пауза

 

15:30 - 17:30

IV. Подготовка за кандидатстване по проекти, съфинансирани от фондовете на европейския съюз:

 

- Как да изберете подходяща процедура и допустим кандидат ли сте ?

- Често допускани грешки при разработването на проект и отпадането на административно съответствие;

- Пакети документи за кандидатстване - информационни източници;

- Какви дейности да включите в проектното предложение с оглед последващото им изпълнение ?

- Какво е необходимо да знаете при одобрение на проекта и неговото изпълнение ?