АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ – FATCA COMMON REPORTING STANDARD DAC 2 | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ – FATCA COMMON REPORTING STANDARD DAC 2

Финанси § Проекти |

Финанси § Проекти
13. 06 2016 - 13. 06 2016
София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Иван Антонов, главен юрисконсулт, дирекция “Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане”,Централно управление на НАП
Семинарът е базиран на последните промени в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г. Дава по-задълбочени познания относно режимите на разкриване на банкова и друга финансова информация от чуждестранните финансови институции и ефектите на автоматичния обмен на финансова информация върху българските лица, които имат инвестиции в чужбина. Предназначен е за представители от банковия, застрахователния и инвестиционния сектор, адвокати, консултанти и счетоводители.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: материали, обяд, кафе -паузи

13 ЮНИ 2016 г., 10.00 – 17.15 часа
София, бул. Княгиня Мария Луиза 92
Лектор – 
Иван Антонов, Главен юрисконсулт, Дирекция “Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане”,Централно управление на НАП

Семинарът е базиран на последните промени в ДОПК,  в сила от 01.01.2016 г.  Дава по-задълбочени познания относно режимите на разкриване на банкова и друга финансова информация от чуждестранните финансови институции и ефектите на автоматичния обмен на финансова информация върху българските лица, които имат инвестиции в чужбина.

Предназначен е за представители от банковия, застрахователния и инвестиционния сектор, адвокати, консултанти и счетоводители.

Програма:

1. Обща информация и същност на FATCA, CRS и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2). Прилики и разлики между трите акта.

2. Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.

3.Основни задължения за финансовите институции. Обхват на информацията, която ще бъде обменяна.

4. Преглед на основните понятия и дефиниции.

5.Процедури по комплексна проверка – преглед на съществуващи и нови сметки на физически лица и образувания.

6. Активни и пасивни нефинансови образувания.

7. Събиране на информацията – преглед на декларациите при откриване на нови сметки.

8. Поверителност и защита на личните данни.

9. Правила за ефективно прилагане на автоматичния обмен на финансова информация. Административно-наказателни разпоредби.

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 150 лева без ДДС

 

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.