Академия за лидери -Управление на екип и управление на отдел | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Академия за лидери -Управление на екип и управление на отдел

Човешки ресурси | Мениджмънт

Човешки ресурси
19. 02 2020 - 19. 02 2020
София, ул. „Будапеща“ 92
д-р Владислав Цветанов - „Предприемачество“, УНСС. Основател на Академия за Лидери, 22 годишен стаж като Директор в Карго-Партнер, Юнимастърс Еър ООД, Биопрограма ЕАД и др.

Управление на екип и управление на отдел / дирекция е самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: „Академия за лидери – бизнес ръководители“. Една отличаваща екипа черта, от отдела (група хора), е наличието на споделена обща цел. Всеки мениджър мечтае отделът или дирекцията, която ръководи да е екип. Но в реалния бизнес мечтите рядко се сбъдват – колкото по-многоброен е отделът (дирекцията), толкова по-малка е вяроятността да се създаде един екип ...

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
Цената включва: Материали, Сертификат

описание на семинара

Управление на екип и управление на отдел / дирекция е самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: „Академия за лидери – бизнес ръководители“.

Една отличаваща екипа черта, от отдела (група хора), е наличието на споделена обща цел. Всеки мениджър мечтае отделът или дирекцията, която ръководи да е екип. Но в реалния бизнес мечтите рядко се сбъдват – колкото по-многоброен е отделът (дирекцията), толкова по-малка е вяроятността да се създаде един екип (в такава ситуация се стремим да създадем няколко екипа, но възникават различия между тях…). Преобладаващата част от новоназначените ръководители нямат опцията да заменят неподходящи настоящи членове на отдела, с цел да създадат екип, и са принудени да правят компромиси с величината на поставяните бизнес цели, най-вече в областта на иновациите и подобряване на процесите. В тази линия на разсъждения, ръководето на екип е по-лесно от управлението на отдел (дирекция).

Семинарът „Управление на екип и управление на отдел (дирекция)“ има за фокус три основни теми: изграждане на екип, управление на отдел (дирекция) и изграждане на доверие. Ударението е поставено върху човешките взаимоотношения и техниките за тяхното направляване в посока постигане на по-високи резултати от отдела (дирекцията), в дългосрочен аспект.съдържание на семинара

Тема 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

 • екип и група (отдел)
 • 6 фактора при изграждането на екип
 • 9 различни роли в екипа
 • ключови движещи сили
 • 10 демотиватора
 • относителността на мотиваторите
 • проектиране на длъжностите
 • професионални срещу личностни качества при подбор

Тема 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП и ОТДЕЛ / ДИРЕКЦИЯ

 • предимства и недостатъци на екипа
 • симптоми за проблеми в отдела / дирекцията
 • необходими предпоставки за ефективен отдел/дирекция
 • 3 стъпки за поддържане и развиване на отдадеността в екипа
 • подходи „моркова и тоягата“ срещу подходи „само моркови“
 • тест „Отношението ми към хората“ – анализ на 20 ситуации от практиката
 • 3 ключови инструмента за ефективно ръководене на хора
 • 10 стъпки от управлението на екипи

Тема 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ

 • роля и значение на доверието за ефективно ръководене
 • ключови поведенчески характеристики
 • 9 принципа за изграждане на доверие
 • фокусът на системата за изграждане на доверие да е в …
 • изграждане на доверие при виртуални екипи