Академия за Ръководители Мениджъри 2020 г | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Академия за Ръководители Мениджъри 2020 г

Категория
07. 02 2020 - 09. 10 2020

София, Парк Хотел Витоша

Пламен Димитров
Свободни места: 15
От добрите ръководители винаги се очаква да решават проблеми, да създават нови възможности и да управляват постоянно променящата се бизнес среда. Управлението и Лидерството са сложни процеси, при който лидерът влияе на другите, помага им да изпълняват и постигат целите на компанията. Главната цел на тази Академия е да Ви даде основата от умения и знания, за да разберете какво е лидерство и как да бъдете успешен ръководител.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при повече от 3 записани 5% на участник
Цената включва: 6 еднодневни обучения, печатни и помощни материали за обучението, работни тетрадки, химикали, тефтери за записки, техническо оборудване за обучението, зала, кафе-паузи(2 за всяко обучение)

От добрите ръководители винаги се очаква да решават проблеми, да създават нови възможности и да управляват постоянно променящата се бизнес среда. Управлението и Лидерството са сложни процеси, при който лидерът влияе на другите, помага им да изпълняват и постигат целите на компанията. Главната цел на тази Академия е да Ви даде основата от умения и знания, за да разберете какво е лидерство и как да бъдете успешен ръководител.

Тази академия е насочена изцяло към придобиване на умения за управление на хора. В тази Академия не са включени модули за управление на бизнеса и бизнес процесите.

Академията за Ръководители(Мениджъри)включва следните модули:

 1. Комуникационни умения за ръководители – 07 Февруари 2020 г.
 2. Лидерство и лидерски стилове – 13 Март 2020 г.
 3. Провеждане на ефективни работни срещи. Доклади и отчетност на изпълнението –   19 Юни 2020 г.
 4. Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи – 10 Юли 2020 г.
 5. Ръководни умения за мотивация и ангажиране на служителите – 18 Септември 2020 г.
 6. Изграждане и развитие на успешен екип -  09 Октомври 2020 г.

За кого е подходяща Академията:

Академията е подходяща за мениджъри от всички организационни нива, ръководители на екипи, ръководители на отдели, изпълнителни и административни директори и всички, които управляват хора и са отговорни за постигане целите на компанията.

Организация на обучителните модули:

 1. Академията стартира през м. Фемруари 2020 и продължава до м. Октомври 2020 г. като всеки месец ще има по един модул.
 2. Място на провеждане: гр.София, Парк хотел Витоша, от 09.00 до 17.00 всеки модул
 3. Броят на участниците в академията е ограничен до 15 участника.
 4. Всеки модул е с продължителност един ден – петък.
 5. Между модулите участниците ще получават задачи за допълнителна работа и развитие на мениджърски умения.
 6. В рамките на цялата академия всеки участник може да се възползва от 3 часа индивидуален коучинг с водещия преподавател на Академията д-р Пламен Димитров.

Метод на провеждане на обучителните модули:

По време на обученията следваме принципа на учене чрез преживяване, като 80% от обучението преминава под формата на ролеви игри, разиграване на казуси, дискусии, групови проекти и 20% от времето отделяме за теория, разясняване на добри практики, концепции, технологии.

Водещ консултант, преподавател и тренер на Академията за ръководители(Мениджъри)Д-р Пламен Димитров:

- Обучил е повече от 10 000 ръководители и мениджъри от всички организационни нива в над 700 тренинг-обучения, семинари, фокус-групи.

- Практикуващ бизнес-психолог с повече от 20 годишен опит в международни стопански и неправителствени организации.

- Професионален опит като консултант и тренер в областта на организационното развитие на редица водещи европейски и български компании в България, USA, Обединеното Кралство, Русия, Унгария, Полша, Украйна, Македония и др.

- Автор на книги и статии по организационно развитие, участва като психолог в дебати в национални телевизии по актуални теми.

- Председател на Дружество на психолозите в България, член на американската мрежа за организационно развитие.

 

 

Записване и такса за участие в Академията:

 

Таксата за участието на 1 човек в Академията възлиза на сумата 2160 лв. без ддс.

 

В сумата за участие в академията са включени: 6 еднодневни обучения, печатни и помощни материали за обучението, работни тетрадки, химикали, техническо оборудване за обучението, зала, кафе-паузи(2 за всяко обучение), до 3 часа индивидуален коучинг за всеки участник по време на провеждане на Академията.

Срокът за записване в Академията е до стартиране на първото обучение или до запълване на групата(15 участника).

 

 

Ще се радваме да бъдем полезни за развитието на Вашите лидерски умения!