Академия Управление на Човешките ресурси 2019 | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Академия Управление на Човешките ресурси 2019

Категория
06. 07 2019 - 07. 06 2019
гр.София, Парк Хотел Витоша
Светлин Иванов
Свободни места: 15
Управлението и развитето на Човешкия капитал е една от основните функции на всеки ръководител на отдел, екип и отдел “Човешки ресурси“. Правилното планиране, подбор, обучение и оценяване на служителите е гаранция за осигуряване на всяка организация с най-ценния и капитал, а с правилните действия за мотивация, възнаграждение и кариерно развитие може да осигурите високо мотивиран и ефективен екип, който ще работи за постигане целите на компанията.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: зала, техническо оборудване, 2 кафе-паузи за всяко обучение, материали, сертификати

Академия „Управление на Човешките ресурси“ 2019 г.

Управлението и развитето на Човешкия капитал е една от основните функции на всеки ръководител на отдел, екип и отдел “Човешки ресурси“. Правилното планиране, подбор, обучение и оценяване на служителите е гаранция за осигуряване на всяка организация с най-ценния и капитал, а с правилните действия за мотивация, възнаграждение и кариерно развитие може да осигурите високо мотивиран и ефективен екип, който ще работи за постигане целите на компанията.

 

Академия „Управление на Човешките ресурси“ включва следните модули:

1. Планиране и подбор на персонала – 06 Юли 2019 г. 

2. Оценка и възнаграждение на персонала – 28 Септември 2019 г. 

3. Управление на представянето – 26 Октомври 2019 г. 

4. Обучение и развитие на служителите – 23 ноември 2019 г.

 

За кого е подходяща Академията:

Академията е подходяща за всички служители от отдел „Човешки ресурси“, за мениджъри от всички организационни нива, ръководители на екипи, ръководители на отдели, среден и административен мениджмънт и всеки, който участва в процесите по управление на персонала в организацията.

 

Организация на обучителните модули:

1. Академията стартира през м. Юли 2019 г. и продължава до м. Ноември 2019 г. 

2. Място на провеждане: гр.София, Парк хотел Витоша, от 09.00 до 17.00 всеки модул

3. За максимална ефективност броят на участниците в академията е ограничен до 15. 

4. Всеки модул е с продължителност един ден – събота.

 

Метод на провеждане на обучителните модули:

По време на обученията следваме принципа на учене чрез преживяване, като 80% от обучението преминава под формата на ролеви игри, разиграване на казуси, дискусии, групови проекти и 20% от времето отделяме за теория, разясняване на добри практики, концепции, технологии.

 

 

Записване и такса за участие в Академията:

Таксата за участието на 1 човек в Академията възлиза на сумата 1 440 лв. без ддс и е платима преди началото на първия модул.

 

 

За допълнителна информация и записване: 02/ 860 16 65, 860 15 77, office@diterambconsult.com