АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ. НОВАТА СТАВКА ОТ 9 % | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ. НОВАТА СТАВКА ОТ 9 %

Уебинар

25. 06 2020 - 25. 06 2020
Уебинар
Калина Златанова
ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА 09.30 – 09.35 ч. Откриване на уебинара 09.35 – 13.00 ч. Обучение: 1. Стоки, за доставката на които се прилага намалената ставка от 9 %. 2. Услуги, за които се прилага намалената ставка. Определение на ресторантьорски и кетъринг услуги. 3. Изключения за прилагане на намалената ставка. 4. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките. 5. Данъчно третиране на заварените случаи – платени аванси при ставка 20 % и доставка на стоката/услугата при новия ред на об
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Уебинар с възможност за отговори на въпроси от лектора

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

НОВАТА СТАВКА ОТ 9 %

25юни 2020 г.

Лектор

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,

Данъчен консултант

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАРА

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

09.30 – 09.35 ч.          Откриване на уебинара

09.35 – 13.00 ч.          Обучение:

  1. Стоки, за доставката на които се прилага намалената ставка от 9 %.
  2. Услуги, за които се прилага намалената ставка. Определение на ресторантьорски и кетъринг услуги.
  3. Изключения за прилагане на намалената ставка.
  4. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките.
  5. Данъчно третиране на заварените случаи – платени аванси при ставка 20 % и доставка на стоката/услугата при новия ред на облагане.
  6. Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.:

6.1.    Данъчно третиране на разходите за изграждане, подобрение или ремонт на техническа инфраструктура публична държавна/общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.

6.2.    Нови моменти в облагането на разходите за подобрения на недвижими имоти. Определение за нова сграда. Корекции на ползван данъчен кредит за направените разходи подобрения на сграда.

6.3.    Доставка на стоки при режим складиране на стоки до поискване.

09.35– 11.00 ч. Лекция

11.00 – 11.15 ч.  Пауза

11.15 – 12.30 ч. Лекция
12.30 – 13.00 ч.  Отговори на въпроси