АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ЗУТ И ЗКИР И ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ЗУТ И ЗКИР И ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Уебинар

21. 05 2020 - 21. 05 2020
Уебинар
Валентина Бакалова

09.30 – 09.35 ч. Откриване на уебинара 09.35 – 11.30 ч. Обучение: 1. „Извънредни“ условия при изпълнение на правомощията на общинските власти в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството по време на извънредното положение: - Проблеми при осигуряването на участие на страните в административните производства; - Спазване на сроковете за произнасяне; - Мълчаливи откази. 2. Специфични основания за спиране на производствата по ЗУТ за времето на извънредно

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Уебинар с възможност за отговори на въпроси от лектора

09.30 – 09.35 ч.          Откриване на уебинара

09.35 – 11.30 ч.          Обучение:

1. „Извънредни“ условия при изпълнение на правомощията на общинските власти в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството по време на извънредното положение:

-       Проблеми при осигуряването на участие на страните в административните производства;

-       Спазване на сроковете за произнасяне;

-       Мълчаливи откази.

2. Специфични основания за спиране на производствата по ЗУТ за времето на извънредното положение.

3. Спазване на административнопроцесуалните правила в производствата по ЗУТ, които зависят от съставните производства по съгласуване на устройствените планове, уредени в закони, по които сроковете са удължени на основание чл. 4, ал. 1 ЗМДВИП.

4. Удължаване на сроковете на действие на „срочни“ административни актове.

5. Отчуждителни производства по ЗОС и ЗДС при условията противоепидемични мерки и ограничения, наложени на основание чл. 2 ЗМДВИП.

11.30 – 11.45 ч.           Почивка

11.45 – 12.15 ч.           Отговори на въпроси