Актуални моменти в трудовото законодателство | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Актуални моменти в трудовото законодателство

21. 10 2020 - 21. 10 2020
Онлайн
Теодора Дичева
Актуалните моменти в трудовото законодателство. Специална закрила на някои категории работници и служители. Трудовият договор при работа от разстояние. Платен годишен отпуск и други видове целеви отпуск. Видовете срочни трудови договори.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Членове - безплатно; външни участници - 76 лв/участник

14:00 – 15:30 ч.

 

  1. Актуалните промени в трудовото законодателство - Кодекса на труда, Наредба за работното време, почивките и отпуските и др. нормативни актове.
  2. Специална закрила на някои категории работници и служители при възникване на трудовото правоотношение, по време на съществуването и при прекратяване на трудовото правоотношение: задължения на работодателите, възможност за ползване на административните електронни услуги, предоставяни от Инспекцията по труда, при искане на разрешения по чл. 301-303 от КТ и чл. 333, ал.1 и ал.5 от КТ.
  3. Трудовият договор за работа от разстояние (home office) и възможност за възлагане на работа от дома при извънредна епидемична обстановка: изисквания към работодателите във връзка с възлагането на работа от разстояние и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

15:30 – 15:45 ч. – почивка

 

15:45 – 17:00 ч.

 

  1. Платен годишен отпуск: основен и допълнителни -  важни моменти при ползване, отлагане, погасяване на платения годишен отпуск.
  2. Други видове целеви отпуск: платени и неплатени, възможности и законови предпоставки за ползването им, документиране на ползването. 
  3. Преглед на видовете срочни трудови договори, регламентирани в Кодекса на труда: изисквания, ограничения и възможности, предоставяни от правната уредба.

 

Водещ: Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на многобройни книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда. От 1998 година  работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008 г. до август 2019 г. е директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА “ Главна инспекция по труда“.

Тел.: +359 2 980 27 05

Mob.: +359 886 777 099