Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г Прилагане на законодателството и разглеждане на казуси от практиката | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г Прилагане на законодателството и разглеждане на казуси от практиката

Човешки ресурси | Търговски умения | Личностно развитие |

26. 10 2018 - 26. 10 2018
гр. София, пл. Македония № 1, ет. 16 зала "Обсерватория"
Аспасия Петкова е работила в УНСС, МТСП - главен експерт, НОИ – директор на дирекция "Осигурителни вноски" в Централно управление, НАП - зам. директор в централно управление на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“, автор на много книги, наръчници
Семинар на тема: Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Прилагане на законодателството и разглеждане на казуси от практиката"" Дата и място на събитието: 26.10.2018 г.; София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 16, зала "Обсерватория" Лектор: Аспасия Петкова - работила в УНСС, МТСП - главен експерт, НОИ – директор на дирекция "Осигурителни вноски" в Централно управление, НАП - зам. директор в централно управление на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“
Отстъпки
Ранна резервация: до 19. 10 2018 - 72.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: 2 кафе паузи и материали

26 октомври 2018 г. (петък)

09.00 – 09.30 ч.

Регистрация на участниците в семинара

 

09.30 - 11.00 ч.

Тема № 1: Закон за бюджета на ДОО – 2018 г.и очаквани промени през 2019 г.;  

Тема № 2: Промени в КСО;

Тема № 3: Промени в КТ;

 

11.00 – 11.15 ч.

Кафе-пауза

 

11.15 - 12.30 ч.

Тема № 4:  Промени в наредбите:

  • Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
  • Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
  • Наредба за самоосигуряващите се лица;
  • Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време - графици, нови правила, примери, попълване на Декларация обр. № 1; промени от 1.08.2018 г.;
  • Нова наредба за трудовите досиета;
  • Нова наредба за избор на осигуряване;
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Тема № 5:  Майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.;

Тема № 6:  Пенсиониране - през 2018 г. и очаквани промени през 2019 г.;

 

12.30 – 13.30 ч.

Обедна  почивка

 

13.30 - 15.00 ч.

Тема № 7:  ДЗПО- възможности за избор и предпочитания;

Тема № 8:  Промени в безработицата;

Тема № 9:  Облагане на чуждестранни граждани, работещи на територията на РБ;

Тема № 10Командироване за извършване на услуги в чужбина – наредба. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1;

 

15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

 

15.30 - 17.30 ч.

Тема № 11Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК, самоосигуряващи се лица, граждански  договори, пенсионери и т.н.;

Тема № 12:  Граждански договори под МРЗ - различни казуси

Тема № 13: Разглеждане на конкретни казуси. Казуси от практиката на НОИ и НАП;

Тема № 14:  Административно-наказателна отговорност при неспазвате на трудовото и осигурителното законодателство.

 

Въпроси и отговори

 

17.30 ч.

Закриване на семинара