“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ” | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ”

Мениджмънт | Финанси § Проекти

Мениджмънт
-

Кога: 15 - 16 юли, 2013
Къде: гр. София, х-л Бест Уестърн Сити
Какво: Курсът  цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници

Кога: 15 - 16 юли, 2013
Къде: гр. София, х-л Бест Уестърн Сити
Какво: Курсът  цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.


 


първи национален семинар на тема:


“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ  РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО  СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ” - 15 и 16 юли 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


 


Курсът  цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.


 


Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични и практически постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират, бюджетират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.


 


Очаквани резултати от семинара:


След завършване на курса участниците трябва да са в състояние да:


познават същността, методите и целите на управленското счетоводство


- могат да различават и класифицират  основните видове разходи


- познават  изцяло и ползват терминологията на видовете разходи


- познават  специфичното поведение на различните  видове разходи


- могат  да използват различните видове  системи за управленско счетоводство


- познават  системите за разпределяне на  разходите и да ги използват  успешно


- познават отлично и владеят анализа на фирмените разходи като ефективен управленски инструмент


- използват  свободно в практиката ключовите  техники за анализ на разходите


- познават  и са готови да използват  основните подходи и инструменти  за управлението на фирмените  разходи


- познават видовете бюджети  и тяхната роля в процеса  на управление на фирмата, стъпките  в бюджетния процес, могат да  съставят различни видове бюджети и са готови да прилагат бюджетирането като ефективен управленски инструмент


 


Курсът е насочен към лицата отговорни за вземането на решения и управлението на разходите във фирмите и организациите:


- мениджърите на фирми и организации


- фирмени собственици


- финансовите мениджъри, анализатори  и контрольори


- риск мениджъри


- счетоводители,


но поради широката приложимост на материята, курсът би бил подходящ и за лица заемащи други позиции във  фирмите и организациите.
ЛЕКТОР на семинара е г-н ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, CMA, CFM - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ, преподавател в Нов български университет.Приложено ви изпращаме представянето  на първия национален семинар "УПРАВЛЕНИЕ на ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ"


 


Таксите за участие в първия национален семинар са в размер на 350 лева за един участник, 295 лева за участник при двама и 270 лева за участник при трима или повече участници (посочените цени са крайни).