Асертивно поведение | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Асертивно поведение

Маркетинг | Човешки ресурси | Търговски умения | Личностно развитие |

13. 05 2019 - 13. 05 2019
гр. София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 16, зала "Обсерватория"
д-р Светла Савчева – психолог
Учебната програма ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 16:00 часа Семинарът включва: обучение, консултации, две кафе-паузи. Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници

Анотация: Обучението е насочено към развитие на личните ресурси на обучаваните лица. Целта е постигане на висока ефективност в условия, изискващи динамична работоспособност, вземане на решения, самоконтрол, бързо приспособяване към нови условия, адекватна реакция, способност за бързо възстановяване на ресурсите. Програмата  е за тези, които биха искали максимално да разгърнат потенциала си на работното място и да постигнат увереност, която да им позволи да бъдат по-ефективни при изпълнение на служебните си задължения.

Методология:  Основни методи на обучението са интерактивни. Разчита се на пряко участие в предварително моделирани или на място създадени ситуации, при които чрез преживяване се достига до желано поведение от всеки участник. Чрез ролеви и симулативни игри участниците достигат до съгласуваност със себе си и другите, усвоявайки умения за влияние и взаимодействие. Осигуряват се тренингови материали и мултимедийни продукти за всички участници в обучението.

Контакти:  0882 886 175 – Владимир Владимиров,Управител

0882 886 179 – Ивона Христова, Експерт обучение и квалификация