Безопасност и здраве при работа | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Безопасност и здраве при работа

Човешки ресурси | Мениджмънт | Личностно развитие

29. 11 2019 - 29. 11 2019
гр. София, пл. Македония №1, ет. 16, зала: Обсерватория
Пенка Митрева - Началник-отдел „Рискови производства и дейности“ в Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“
Условия за участие в обучението: • Да изпратите по електронна поща на cpo_observatoria@abv.bg Вашата заявка за участие в обучението до 27.11.2019г. • Да заплатите цената на обучението и да изпратите платежен документ. Цена на семинара 90 лв. с ДДС, включена кафе пауза и сертификат
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: кафе пауза и сертификат

„БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“

29.11.2019 г.

гр. София, пл. Македония №1

 

 (сградата на КНСБ), ет. 16, зала: „Обсерватория“

 

 

 Лектор:

Пенка Митрева - Началник-отдел „Рискови производства и дейности“ в Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“

Учебна програма

29 ноември 2019 г. (петък)

09.00 – 09.30 ч.

Регистрация на участниците в семинара

 

09.30 - 11.00 ч.

1. Организация за осигуряване на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа

2. Задължения на работодателя и длъжностните лица за осигуряване на ЗБУТ;

3. Задължение на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ;

 

11.00 – 11.15 ч.

Кафе-пауза

 

11.15 - 12.30 ч.

4. Оценка на риска. Защо се извършва оценка на риска? Добри практики. Пропуски при извършване на оценка на риска.

5. Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Видове инструктажи и необходимост от обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа.

 

Въпроси и дискусия