Безплатно обучение по здравословни и безопасни условия на труд | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Безплатно обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Човешки ресурси

19. 04 2018 - 19. 04 2018
гр. Пловдив, хотел Интелкооп, ул.“Константин Нунков“ 13 А, зала B1
д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм
Напълно безплатно без ангажименти, освен получаването на знания! Ще научите за: задължения и отговорност на ОБЗР и ръководители, осигуряване на лични предпазни средства, разследване на трудови злополуки, инструктажи и основни дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция по труда.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: лекции и минерална вода

Дата на провеждане: 19.04.2018 г.
Място на провеждане: гр. Пловдив, хотел Интелкооп, ул.“Константин Нунков“ 13 А, зала B1
Продължителност: 10.00 – 15.30 ч. (6 учебни часа)
Лектори: д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм

Програма

1. Основни понятия в безопасност и здраве при работа.
2. Функции, задължения, административна и наказателна отговорност на ОБЗР и ръководители. Примери от практиката.
3. Осигуряване на лични предпазни средства – задължения на работодателя.
4. Разследване на трудови злополуки.
5. Инструктажи във фирмата.
6. Основни дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция по труда.

В безплатните ни обучения удостоверения не се издават!

Ако желаете да получите удостоверение, можете да се включите в обучението по ЗБУТ за средно ниво на 20.04.2018 г. в Пловдив

За още информация:

Деяна Илиева, GSM 0889 319 568