Втори Национален Семинар УПРАВЛЕНИЕ на ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Втори Национален Семинар УПРАВЛЕНИЕ на ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

Мениджмънт | Финанси § Проекти

14. 03 2016 - 15. 03 2016

гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6

г-н РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финанси

Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения. Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата. Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: лекционни и презентационни материали по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”, 3 кафе-паузи, помощни принадлежности, издаване на Сертификат за прем

“ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, със съдействието на„ИНТЕР КЕПИТЪЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ” и “EXPERT EVENTS”, ви канят да вземете участие във

Втория Национален Семинар на тема:
 

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА” - 14 и 15 март 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!

Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

 

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал иключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

 

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи икраткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

Сред останалите теми в курса са:

 - Основните техники за управление на фирмения оборотен капитал

 - Основите на краткосрочното финансово планиране

 - Оперативния цикъл (Operating Cycle) и цикълът на паричните потоци (Cash Cycle)

 - Възможностите за финансиране на оборотния капитал

 - Възможностите за оптимизиране на оперативния цикъл на фирмата

 - Техниките за съставяне и изпълнение на парични бюджети (Cash Budgets)

 

В курса се разглеждат и следните практически теми и инструменти:

- Управлението на парите

- Управление на материалните запаси

- Управление на фирмените вземания


ЦЕЛЕВА ГРУПА НА СЕМИНАРА: Курсът е насочен към всичкилица отговорни за вземането на решения и управлението на оборотния капитал на фирмата.

ЛЕКТОР на семинара е г-н РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финанси.

 

За повече информация за Семинара, моля посетете: http://interaccount.eu/courses 


Таксите за участие в семинара са в размер на 395 лв. за един участник, 350 лв. за участник при двама и 330 лв. за участник при трима или повече участници (посочените цени са крайни).

Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара!