ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА ОТ МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА ОТ МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИ

Финанси § Проекти | Счетоводство |

16. 03 2017 - 17. 03 2017
гр. София, пл. Македония №1, ет. 16 зала „Обсерватория“
Снежана Белякова – главен експерт в Национална агенция по приходите
Целта на този семинар е да направи сложната правна рамка на Спогодбите за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и връзката им с българското законодателство лесна за разбиране и прилагане.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обяд и три кафе паузи, учебни материали

Целта на този семинар е да направи сложната правна рамка на Спогодбите за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и връзката им с българското законодателство лесна за разбиране и прилагане.

Ключът към успешната работа със спогодбите е в правилното разбиране на специфичните термини, които се използват.

Обучението е с продължителност 1,5 дни и е изключително полезно за ръководители и счетоводители на предприятия, които изпращат свои служители на работа в чужбина и за физически лица които получават доходи или притежават недвижима собственост в чужбина. 

Обучението е със силна практическа насоченост и включва следните модули:

  • Критерии за определяне на физическото лице, като местно или чуждестранно  за данъчни цели;
  • Основни принципи при прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
  • Видове доходи от чужбина и ред за данъчното им облагане съгласно ЗДДФЛ и СИДДО - с основен акцент върху доходите от положен труд.
  • Задължения за деклариране на доходи и притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.