ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2016 Г | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2016 Г

Нормативни уредби | Финанси § Проекти | Счетоводство |

Нормативни уредби
25. 01 2016 - 26. 01 2016
гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6
г-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в НАП г-жа ДАНИЕЛА НОНИНА - експерт в Министерството на финансите г-н ВАЛЕРИ КОЛЧЕВ – данъчен консултант г-н БОЙКО КОСТОВ - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, председател на ИДЕС

На семинара, от представители на данъчната администрация ще бъдат разгледани най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2015 г. Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2015 г. Участниците ще бъдат запознати с актуалните промени в данъчното законодателство за 2016 г. Специално внимание на семинара ще бъде отделено на приетия нов Закон за счетоводството.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
Цената включва: Таксата за участие включва: лекционни материали по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за поставяне и решаване на собствени казуси, 2 обяда в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”, 4 кафе-паузи, помощни принадлежности, издаване на Серт

“ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, със съдействието на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” и “EXPERT EVENTS”, има удоволствието да Ви покани на

Национален Семинар на тема:

„ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2016 Г.” – 25 и 26 януари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!

Насеминара, от представители на данъчната администрация ще бъдат разгледани най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2015 г. Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2015 г. Участниците ще бъдат запознати с актуалните промени в данъчното законодателство за 2016 г. 

Специално внимание на семинара ще бъде отделено на приетия нов Закон за счетоводството. От страна на председателя на ИДЕС ще бъдат представени съществените моменти в новия закон, отликите с досегашното законодателство и очакваните резултати от практическото приложение на закона.


Лектори на семинара са:

г-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАП

г-жа ДАНИЕЛА НОНИНА - експерт в Министерството на финансите, дирекция „Данъчна политика”

г-н ВАЛЕРИ КОЛЧЕВ – данъчен консултант

г-н БОЙКО КОСТОВ - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, председател на ИДЕС


На семинара ще бъдат разгледани множество практически казуси, сред които:

Казуси от прилагането на ЗКПО:

- Казуси свързани с данъчните постоянни разлики

- Казуси свързани с данъчните временни разлики

- Казуси свързани с обезценките и отписването на вземания

- Казуси касаещи провизиите за задължения

- Казуси по отношение неизплатените доходи на местни физически лица

- Казуси свързани със слабата капитализация

Казуси по прилагането на ЗДДФЛ през 2015 г.

Практически казуси по прилагането на ЗДДС


За да видите програмата за Националния Семинар, моля посетете:


Таксите за участие в Националния Семинар са
в размер на 330 лв. за един участник и 315 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени са крайни).

Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, ползват 5 % отстъпка от таксите за участие в семинара.

За заплатени такси за участие до 18.12.2015 г. се ползва 5 % допълнителна отстъпка!