MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Двудневен практически ОНЛАЙН семинар От служител към мениджър – проблеми и предизвикателства 22 – 26 март 2021г

Мениджмънт | IT и комуникации

22. 03 2021 - 26. 03 2021
ОНЛАЙН
Борислав Игов - сертифициран обучител за възрастни. Анализ на потребностите от обучение и развитие Разработва ефективни процеси по обучение. Изготвя дизайн, програма, методология и показатели за ефективност на обученията.
Целта на семинара е да изгради знания и умения на новоназначени мениджъри за справяне с предизвикателствата на новата им позиция. В семинара се решават бизнес казуси, симулации, тестове, въпросници и др. В резултат от обучението участниците ще: Придобият практически умения за изграждане и управление на екип; Придобият умения за разпределение на основните ресурси - хора, време и финансови средства; Усъвършенстват уменията си за комуникация, мотивация, ефективно делегиране и контролиране;
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: материали, тестове,практически задачи и др.

 

Продължителност: 16 учебни часа, разпределени в 4 модула.

 

Семинарът е предназначен за:

 • Наскоро повишени/ новоназначени мениджъри и супервайзъри
 • Мениджъри с малък опит, които искат да развият и повишат уменията си на ръководители;
 • Служители, повишени на мениджърска позиция в екипа, в който доскоро са били равнопоставени;
 • Ключови служители, на които предстои да се развиват на мениджърска позиция;

 

Програма на семинара

 

Ден 1

Модул 1

 

 

 

 

Мениджмънт и лидерство – прилики и разлики.

 • Мениджърски роли и функции
 • Лидерски умения за мениджъри
 • Тест за оценка на потенциала
 • Ситуационно лидерство

Практически задания

Модул 2

 

Комуникацията като успешен инструмент за управление.

 • Умения за слушане
 • Задаване на правилните въпроси
 • Как да предаваме информация
 • Комуникационни стилове и как да променяме стила си според събеседника
 • Презентационни умения и продажба на идеи

Практически задания

Модул 3

 

Изграждане на ефективен екип

 • Етапи на изграждането на успешен екип.
 • Как да решим дали един човек е подходящ за нашия екип
 • Типични грешки при наемането на нови служители
 • Сработване на екипа – приобщаване на нови хора в екипа
 • Решаване на конфликти и справяне с трудни ситуации

Практически задания

Модул 4

 

Мотивация  и развитие на екипа

 • Теории за мотивацията и как да ги прилагаме на практика
 • Мотивиращи и демотивиращи фактори
 • Идентифициране на мотиваторите на всеки член от екипа
 • „Ключетата“ на мотивацията

Решаване на практически казуси

Ден 2

Модул 5

 

Поставяне на цели и делегиране

 • Разлика между цел и задача
 • Оценка на целите – предпоставка за даване на задачи.
 • SMARTS цели.
 • Правила за делегиране.
 • Кога може и кога не бива да се делегира – тест за мениджъри с потенциал.

Практически задания

Модул 6

 

 

Оценка на резултатите от работата и развитие на потенциала

 • Критерии за оценка – какво всъщност е важно
 • Провеждане на срещи за оценка
 • Какво се случва след направените оценки – финансови и нефинансови стимули
 • Как да идентифицираме добрите служители и как да ги развиваме

Практически задания

Модул 7

 

Провеждане на срещи и оперативки. Отчетност и документация.

 • Провеждане на срещи - планиране и дневен ред
 • Протоколи и проследимост на изпълнението
 • Прилагане на взетото решение
 • Отчетност – индивидуални отчети и отчитане на напредък оп проекти

Практически задания

Модул 8

 

Практически модул – да приложим наученото на практика. Изготвяне на личен план. 

Обобщение, изводи и обратна връзка