Ежегодно oбучение по ЗБУТ за напреднали | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Ежегодно oбучение по ЗБУТ за напреднали

22. 02 2018 - 23. 02 2018
гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева
Обучение съгласно Наредба РД 07-2/16.12.2009 г. Получавате сертификат. За хора с опит.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 7% на участник
при повече от 3 записани 7% на участник
Цената включва: Учебни материали на хартиен носител и електронен носител; 3 кафе-паузи; 2 обядa, сертификат за преминато обучение.
  • Обучението се провежда в малка група до 16 човека.
  • Дискутираме специализирани теми и решаваме казуси.
  • Завършваме с добро настроение и много споделен опит.

Обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:
– длъжностни лица по безопасност и здраве прри работа
– ръководители;
– представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
– специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

ПРОГРАМА

Първи ден

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а година.

2. Добри практики за организация и провеждане на периодични инструктажи.

3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести – елементи и методики.

4. Добри практики за оценка на риска при експозиция на химични агенти.

5. Разследване на професионално заболяване. Процедура. Роля на службата по трудова медицина. Практика на д-р Евстатиева при известия за професионално заболяване във връзка с мускулно-скелетно увреждане и във връзка с експозиция на химични агенти.

Втори ден

1. Модул „Практическо упражнение по темите от първия ден“.

2. Въведение в ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Трябва ли и как да направим преход от OHSAS 18001 към ISO 45001.

3. Ролята на ръководителите в безопасност и здраве при работа – примери от практиката.

4. Първа долекарска помощ. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим. Практическо упражнение по извършване на непряк сърдечен масаж.

5. Тест.

Цена: Участие в двата дни: 190 лв. без ДДС. Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС.
Участие в единия ден: 125 лв. без ДДС. Цена с отстъпка: 115 лв. без ДДС

Отстъпка ползват:

  • Абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.
  • Участници в предишни наши отворени обучения.
  • При участие на двама или повече човека от една фирма.

КАКВО Е ОСИГУРЕНО ЗА ОБУЧЕНИЕТО: Учебни материали на хартиен носител и електронен носител; 3 кафе-паузи; 2 обядa, сертификат за преминато обучение.

 

За още информация: Деяна Илиева, 0889 319 568