Емоционална интелигентност | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Емоционална интелигентност

Човешки ресурси | Личностно развитие

28. 01 2019 - 28. 01 2019
гр. София, пл. Македония №1, ет. 16
д-р Светла Савчева - психолог
Свободни места: 12
Семинарът е предназначен за малки групи до 12 човека и е подходящ за консултанти, ръководители, мениджъри, HR специалисти и всички ориентирани към личностно развитие – не само на умствените, но и на емоционалните умения. Увеличаването на потенциала на EQ, чрез застъпените теми, го правят изключително ефективен инструмент за наемане, задържане и развитие на служителите, увеличаване работоспособността на индивида, взаимоотношенията с екипа и лидерския потенциал.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, консултации,2 кафе паузи и материали

Учебната програма ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 17:30 часа Семинарът включва: обучение, консултации, две кафе-пауза.
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.
Лектор: д-р Светла Савчева - психолог
Таксата за участие в семинара е: 55лв.

Теми на семинара:
• Различните видове интелигентности и как те формират цялостната личност.
• Емоционалната интелигентност и нейното влияние върху успеха и ефективността.
• Смисълът и важността на емоциите.
• Осъзнаване и разбиране и управление на собствените емоции и потребностите, които стоят зад тях.
• Техники за управление на емоционалната реакция към хора и ситуации.
• Изграждане на умения за управление на отношенията в работна среда, свързани с управление чрез личния пример и управление на промяната.