Еразъм – новата програма на ЕС в областта на образованието обучението младежта и спорта | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Еразъм – новата програма на ЕС в областта на образованието обучението младежта и спорта

Мениджмънт | Финанси § Проекти

Мениджмънт
29. 04 2015 - 29. 04 2015
гр. София, ж.к. Красно село, ул. „Княгиня Клементина" 39, зала Спарта
Бистра Ковачева - специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни предложения. Ива Евгениева - ръководител на направление “Международни отношения и проекти” в групата на “Персонал Холдинг” АД. Надя Илиева - ръководител на отдел „Международни проекти“ към групата на "Персонал Холдинг" АД.
Свободни места: 15
Какво: “Еразъм+“ е програма на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014-2020 г. Тя има за цел да подпомогне усилията на държавите да оползотворят ефективно европейския човешки потенциал, чрез учене през целия живот и чрез предоставяне на възможности за обучение и сътрудничество с оглед повишаване на професионалния капацитет на младежите до 29-годишна възраст. Програмата е добра възможност за подкрепа на формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежи.
Отстъпки
Ранна резервация: до 24. 04 2015 - 189.00 лв.
Ранна резервация: до 24. 04 2015 - 189.00 лв.
(210.00 - след това)
Отстъпки за брой записани участници
при повече от 2 записани 10% на участник
при повече от 5 записани 10% на участник
при повече от 10 записани 10% на участник

“Персонал Холдинг” АД има реализирани добри практики по различните инструменти на “Програма за обучение през целия живот”, изпълнявана от Европейската Комисия в периода 2007-2013 г. и предшестваща новата програма “Еразъм+”. Това включва“Леонардо да Винчи”, “Коменски”, “Грюндвиг” и др.

Целта на настоящото обучение е да:

 • споделим нашия опит и знания в тази област;
 • предоставим възможност на участниците в обучението да се запознаят с условията за кандидатстване за директно финансиране от Европейската комисия с проекти по схемата „Еразъм+“;
 • помогнем и разкажем как да се реализират успешните проектни предложения.

Какво е “Еразъм +”

“Еразъм+“ е програма на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014-2020 г. Тя има за цел да подпомогне усилията на държавите да оползотворят ефективно европейския човешки потенциал, чрез учене през целия живот и чрез предоставяне на възможности за обучение и сътрудничество с оглед повишаване на професионалния капацитет на младежите до 29-годишна възраст. Програмата е добра възможност за подкрепа на формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежи.

Основни характеристики на програма “ЕРАЗЪМ +”

 • признаване и валидиране на умения и квалификации;
 • разпространение и използване на резултатите от проектите;
 • свободен достъп до образователни материали, документи и аудиовизуални продукти;
 • международно измерение;
 • многоезичие;
 • равнопоставеност и приобщаване

Обучението е предназначено предимно за:

 • физически лица, участващи в програмата;
 • обучаващи организации и институции;
 • неправителствени организации;
 • членове на организации за обучение на възрастни;
 • работодатели, като партньори, осигуряващи стаж на участниците.

Програма на обучението:

09:00        Регистрация

09:30        Въведение и представяне на лекторите

09:40        Представяне на програмата ЕРАЗЪМ +:   

 • Фази на програмата (Ключово действие 1, 2 и 3)
 • Срокове за кандидатстване за 2015

11:00 -11:15

 • Допустими кандидати и Регистър на бенефициента
 • Допустими дейности
 • Финансиране: допустими и недопустими разходи
 • Теми

12:30   Въпроси и отговори

13:00   Обяд

14:00   Изисквания към проектите

 • Общи и специфични изисквания
 • Оценка на проектите и често допускани грешки
 • Административни документи и изисквания
 • Изисквания към бюджета
 • Примери за добри практики и статистики

16:00   Въпроси и отговори

16.30   Край на обучението