Ефективно управление на организацията | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Ефективно управление на организацията

Мениджмънт | Търговски умения | Финанси § Проекти | Счетоводство

-

Кога: Дистанционно обучение, 90 дни, 1 май - 31 юли, 2010 г.
Какво: Курсът е част от програма "Професионалният мениджър" за професионален сертификат по мениджмънт на The Open University и Училището по мениджмънт към НБУ;
Организатори: Училище по мениджмънт и НБУ

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници

Училището по мениджмънт към НБУ е акредитиран представител на британския университет за дистанционно обучение The Open University. Като такива ви предлагаме още една възможност да повишите квалификацията си – този път в областта на управлението, пречупено през европейските стандарти в областта.


 


Курс "Ефективно управление на организацията" разглежда:


- ролите на мениджъра и личностното развитие;
- начините за подобряване на управленската ефективност, съобразени с конкретната работна среда.


След приключване на обучението в модула курсистите ще могат да:• се справят по-ефективно като мениджъри, както на индивидуално ниво, така и като част от екип
• развият самочувствието си като управляващи и да планират личното си развитие
• разбират собствената си роля на мениджъри, нейния контекст и същността на влиянието им върху организацията
• развият умения за използване на основни процеси и техники от мениджмънта
• разбират и реагират на обкръжението, в което работят и да се справят с различни модели на организационната култура и структура
• подобрят разбирането си за отношенията на организацията с клиентите, доставчиците и заинтересованите страни.


 


Курсът е подходящ за:


 


- служители в чужди фирми или компании със смесено участие, собственици на малък и среден бизнес;
- “новаци” в мениджмънта или практици с опит в друга област, желаещи да повишат управленската си квалификация до европейските стандарти;
- мениджъри, които се стремят да управляват ефективно, усъвършенствайки своите знания, умения и техники в съответствие със стандартите на добрата практика.