ЗАДАЧИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

ЗАДАЧИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Уебинар

28. 05 2020 - 29. 05 2020
Уебинар
Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова

Лектори: Десислава Тошкова-Николова и Д-р Невин Фети 09.30 – 09.35 ч. Откриване на уебинара 09.35 – 11.30 ч. Тема № 1: Задачи по информиране и консултиране на администратора, обработващия и служителите, които извършват обработване. - Определяне на приложимата правна уредба при обработване на лични данни. - Определяне на приложимото правно основание за обработване на „обикновени“ лични данни и специални категории лични данни. - Прилагане на принципите, свързани с обработването на лични данни.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Уебинар с възможност за отговори на въпроси от лектора

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

28 май 2020 г.

Лектори: Десислава Тошкова-Николова и Д-р Невин Фети

09.30 – 09.35 ч.          Откриване на уебинара

09.35 – 11.30 ч.          Тема № 1:

Задачи по информиране и консултиране на администратора, обработващия и служителите, които извършват обработване.

- Определяне на приложимата правна уредба при обработване на лични данни.

- Определяне на приложимото правно основание за обработване на „обикновени“ лични данни и специални категории лични данни.

- Прилагане на принципите, свързани с обработването на лични данни.

- Определяне на качеството, в което лицата обработват лични данни и произтичащите от това задължения за защита на личните данни.

- Специфични изисквания при обработване на лични данни в контекста на трудово и служебно правоотношение, единен граждански номер/личен номер на чужденец, данни за присъди и нарушения.

11.30 – 11.45 ч.           Почивка

11.45 – 12.15 ч.           Отговори на въпроси


29 май 2020 г.

Лектори: Д-р Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова

09.30 – 11.30 ч.          Тема № 2:

Подпомагане на администратора/обработващия при изпълнение на задълженията им по Регламент (ЕС) 2016/679.

- Задачи по управление на сигурността на личните данни – надлежно отчитане на рисковете, свързани с операциите по обработване, съобразяване с естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, предоставяне на съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдаването на дейността по нейното извършване, прилагане на подходящи технически и организационни мерки за сигурност на данните.

- Сътрудничество с надзорния орган – извършване на предварителна консултация, уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни, документиране на всяко нарушение на сигурността, водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни и други форми на сътрудничество.

- Съдействие при упражняване на правата на субектите на данни – приемане, разглеждане и произнасяне по заявления за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679.

- Мониторинг за спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 и други разпоредби за защита на данните – при предаване на лични данни в трети държави и международни организации, при изпълнение на други изисквания на Регламента и Закона за защита на личните данни.

11.30 – 11.45 ч.           Почивка

11.45 – 12.15 ч.           Отговори на въпроси

Цена за участие в уебинара: 150.00 лв. с ДДС

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Важно! Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от https://zoom.us/download.

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара.

Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

 

 

 

 

Полезна информация:

1. Какво е уебинар?

Уебинарът е онлайн семинар, който се провежда по интернет чрез софтуер за видеоконференция.

2. Какви са предимствата на уебинара?

- Участие от офиса или дома директно от мобилно устройство, свързано с интернет – компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.

- Включване чрез активиране на линк и въвеждане на потребителско име и парола или код за достъп.

- Оптимизиране на разходите за логистика, придвижване, време и др.

3. Какви възможности предоставя уебинара на лекторите и участниците?

- Лекторите разполагат с всички възможности за презентиране на своите материали - набор от инструменти за посочване, насочване на вниманието, интерактивна дъска с възможност за писане, споделяне на файлове, презентации и екрани.

- Участниците могат да слушат, виждат, коментират и контактуват с лектора/лекторите посредством система за задаване на въпроси (Q & A) или система за споделяне (Chat).

- Участниците могат да попълнят анкета на края на уебинара.

- Уебинарът може да бъде записван и в последствие да бъде достъпен чрез линк.