Задължително оповестяване на трансгранични данъчни схеми - DAC6 | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Задължително оповестяване на трансгранични данъчни схеми - DAC6

06. 08 2020 - 06. 08 2020
Онлайн
Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР.
1. Обща информация за задължителното оповестяване на трансгранични данъчни схеми – контекст, цели и правна рамка. 2. Консултант по трансгранична данъчна схема. • определение; • видове консултанти; • освобождаване от задължението за оповестяване. 3. Професионална тайна – практически въпроси и проблеми. 4. Срок за предоставяне на информацията от консултант. 5. Оповестяване от данъчно задълженото лице. Срок. 6. Трансгранична данъчна схема – определение. 7. Категории трансгранични данъчни схеми.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Безплатно за членове; външни участници - 50 лв

Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download 

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, след изпратена заявка за обучение и заплатена такса.

 Дата за провеждане: 06.08.2020 г. от 15:00 – 18:00 ч.

Уебинара ще Ви запознае с:

 1. Обща информация за задължителното оповестяване на трансгранични данъчни схеми – контекст, цели и правна рамка.

2. Консултант по трансгранична данъчна схема.

  • определение;
  • видове консултанти;
  • освобождаване от задължението за оповестяване.

3. Професионална тайна – практически въпроси и проблеми.

4. Срок за предоставяне на информацията от консултант.

5. Оповестяване от данъчно задълженото лице. Срок.

6. Трансгранична данъчна схема – определение.

7. Категории трансгранични данъчни схеми.

A - Общи типични белези, свързани с проверката на основната полза;

B - Специфични типични белези, свързани с проверката за основната полза;

C - Специфични типични белези, свързани с трансгранични сделки;

D - Специфични типични белези във връзка с автоматичния обмен на информация или действителната собственост;

E - Специфични типични белези относно трансферното ценообразуване.

8. Технически аспекти при предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема.

9. Контрол и санкции при неизпълнение.

 

Цени: Членове на АССП - безплатно;

Външни участници – 50 лв/участник.

 

Тел.: +359 2 980 27 05

Mob.: +359 886 777 099