Закон за мерките срещу изпирането на пари - изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска - съдържание, насоченост, приложен | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Закон за мерките срещу изпирането на пари - изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска - съдържание, насоченост, приложен

Уебинар

25. 09 2020 - 25. 09 2020
онлайн
Иван Кавръков
Първи панел (14:00 ч. - 15:30 ч.): - Приемане и въвеждане в дейността на публикуваните на страницата на ДАНС примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма - формални изисквания и задължения; - Практическо приложение на правилата в дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП и работа с приложенията към правилата; Почивка: 15:30 ч. - 15:40 ч. Втори панел (15:40 ч. - 17:00 ч.): - Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Членове - безплатно; нечленове - 88 лв/участник

Първи панел (14:00 ч. - 15:30 ч.):

 

- Приемане и въвеждане в дейността на публикуваните на страницата на ДАНС примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма - формални изисквания и задължения;

- Практическо приложение на правилата в дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП и работа с приложенията към правилата;

 

Почивка: 15:30 ч. - 15:40 ч.

 

Втори панел (15:40 ч. - 17:00 ч.): 

 

- Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм - съдържание, насоченост, приложение;

- Собствени (индивидуални) оценки на риска - как се изготвят и как може да се използва секторната оценка за разработване на собствена оценка.

 

Тел.: +359 2 980 27 05

Mob.: +359 886 777 099