Здравословни и безопасни условия на труд в предприятията | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Здравословни и безопасни условия на труд в предприятията

Маркетинг | Търговски умения | Личностно развитие |

Маркетинг
29. 01 2019 - 29. 01 2019
гр. София, х-л "Централ" /бул "Христо Ботев" №52/, зала "София"
Пенка Митрева - Началник-отдел „Рискови производства и дейности“ в Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“ Огнян Атанасов - Национален секретар, Отдел "Безопасност и здраве при работа. Екология" инж. Слави Пачалов – Експерт по Първа помощ
Учебната програма ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 17:30 часа Семинарът включва: обучение, консултации, две кафе-паузи и обяд. Участниците ще получат сертификат за участие в обучение
Отстъпки
Ранна резервация: до 21. 01 2019 - 112.50 лв.
Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, консултации,2 кафе паузи и обяд, материали и удостоверение

„ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

29.01.2019 г.

х-л „Централ“, гр. София, зала „София“

Лектори:

Пенка Митрева - Началник-отдел „Рискови производства и дейности“ в Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“

Огнян Атанасов  - Национален секретар, Отдел "Безопасност и здраве при работа. Екология"

инж. Слави Пачалов – Експерт по Първа помощ към "Пачалов" ЕООД , лектор в „Български червен кръст“

Учебна програма

29 януари 2019 г. (вторник)

09.00 – 09.30 ч.

Регистрация на участниците в семинара

 

09.30 - 11.00 ч.

Панел 1: Огнян Атанасов

Европейско законодателство в областта на ЗБУТ

 • Държавна политика и национална програма за безопасност и здраве при работа/2018 – 2020 г./
 • Основни промени и новости в нормативната база по безопасни и здравословни условия на труд
 • Новите стандарти за качество на услугите предлагани от СТМ
 • Дискусия

 

11.00 – 11.15 ч.

Кафе-пауза

 

11.15 - 12.30 ч.

Панел 2:  Пенка Митрева

Организация  за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.

 • Отговорност на работодателя и длъжностните лица.
 • Задължения на работниците и служителите
 • Периодичност на различни мероприятия по ЗБУТ

 

12.30 – 13.30 ч.

Обяд в ресторанта на хотела

 

13.30 - 15.00 ч.

Панел 3: Пенка Митрева

Пропуски при осигуряване на ЗБУТ

 • Добри практики
 • Дискусия

 

15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

 

15.30 - 17.30 ч.

Панел 4: Слави Пачалов

 • Първа долекарска помощ на работното място
 • Въпроси и отговори

 

17.30 ч.

Закриване на семинар