Здравословни и безопасни условия на труд в склада | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Здравословни и безопасни условия на труд в склада

Мениджмънт

28. 06 2018 - 28. 06 2018
София
Павлина Цветанова
Каним ви на интерактивно практически насочено обучение Здравословни и безопасни условия на труд От Модул II от Тренировъчна школа Складово стопанство Теми: Защита и превенция на риска. Минимизиране на професионалните рискове в склада и логистиката. Безопасна експлоатация на транспортната техника - отговорности на служителите. Безопасност за хората и стоките. Защита на фирмата и клиентите. Вътрешно-фирмена комуникация. Ефективно обслужване на колеги. Превантивни мерки срещу изтичане на информация
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

  1. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в склада. Задължения на складовия персонал. Професионален и здравен риск при различни трудови дейности. Начини и средства за защита  и ограничаване на вредните фактори. Защитни приспособления за различни видове дейности. Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Безопасна експлоатация на транспортна техника. Стандарти, техническа и технологична документация. Права, задължения и отговорности на транспортните работници и ръководители. Работно и специално облекло.
  3. Безопасна работа със стелажи, рампи, кари и колички, околна среда. Безопасно пренасяне на обичайни товари, на тежки и опасни товари. Безопасност при обезпаразитяване.
  4. Предпазване от кражби на стоки и информация. Изтегляне на стоки от пазара.
  5. Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари.
  6. Видове травми (рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури).
  7. Видове комуникация в организацията. Основни цели и принципи на бизнес комуникациите. Критерии за добра комуникация. Бариери.
  8. Спазване на йерархията. Създаване и следване на процедури. Докладване за постижения и нередности. Поведение по време на вътрешен одит.
  9. Работа в екип и комуникации. Вътрешна и външна среда на екипа. Основни проблеми при работа в екип и начини за подобряване на комуникацията в екипа.
  10. Комуникация с клиенти. Комуникация с държавни служители. Комуникация с нежелани обекти. Комуникация с хора извън фирмата. Превентивни мерки срещу изтичане на информация.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите в сайта ни.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.