ЗМИП - 2019 Комплексна проверка деклариране действителен собственик оценка на риска | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ЗМИП - 2019 Комплексна проверка деклариране действителен собственик оценка на риска

23. 05 2019 - 23. 05 2019
хотел Хемус, София
адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева юрист, адв. Роман Стоянов, Екип адвокати от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
23.05.2019г. Семинар: ЗМИП - 2019. Комплексна проверка,деклариране действителен собственик,оценка на риска,докладване,санкции Подходящ за банки, финансови институции, застрахователни дружества, счетоводители, одитори, данъчни консултанти, нотариуси, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 6% на участник
Цената включва: лекции 9,30 – 13,30ч., кафе пауза, папка

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ Ви канят да вземете участие в обучение на 23.05.3019г.:
Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му

Семинарът е насочен към банки и финансови институции, застрахователни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества.

23.05.2019г.
Хотел Хемус, София
Начало:9,30ч. - 13,30ч.

Лектори : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист, адв. Роман Стоянов,
Екип адвокати от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“


„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори" е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.На 24 ноември 2018 г. бяха връчени Националните правосъдни награди, на които адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели престижната награда за „Кантора на 2018 г.“

Теми:
1. Правна уредба на въпроса
- Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
- правилник за прилагане на ЗМИП;
- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.
2. Кои са задължените лица?
35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.
3. Изпиране на пари – що е то?
- понятие и същност;
- хипотези.
4. Комплексна проверка на клиента – какви данни и документи подлежат на проверка и събиране? Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани?
- идентификация на клиенти физически и юридически лица;
- проверка на идентификацията;
- понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента;
- изясняване на произхода на средствата.
4.1. Видове комплексна проверка на клиента
- разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
- опростена комплексна проверка.
4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация?
- установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
- прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.
5. Задължение за деклариране на действителен собственик
- процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

6. Оценка на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи
- наднационална оценка на риска;
- национална оценка на риска;
- оценка на риска на ниво задължен субект;
- рискови фактори, които следва да бъдат отчитани.
7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица
8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи
- в кои случаи следва да бъде докладвано;
- на кои органи следва да бъде докладвано;
- в каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.
9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения
- задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
- в какъв срок следва да бъдат приети;
- процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.
10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци
11. Санкции
- видове нарушения;
- размер на санкциите.

В цената на обучението са включени: лекции 9,30 – 13,30ч., кафе пауза, папка.
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение на тема Закон за мерките срещу изпирането на пари

Може да се регистрирате директно от нашия сайт  – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Денислава Рускова  08888 07 911

ЦЕНИ
За един участник –( 150 лв. без ДДС) 180 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (140лв. без ДДС )168 лв. с вкл. ДДС