ИЗВОДИ И ПОУКИ ОТ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г КОИТО ДА НИ ПРЕДПАЗЯТ ОТ НЕВОЛНИ ГРЕШКИ ПРОПУСКИ И САНКЦИИ В БЪДЕЩАТА НИ РАБОТА | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ИЗВОДИ И ПОУКИ ОТ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г КОИТО ДА НИ ПРЕДПАЗЯТ ОТ НЕВОЛНИ ГРЕШКИ ПРОПУСКИ И САНКЦИИ В БЪДЕЩАТА НИ РАБОТА

Категория
  19. 06 2019 - 22. 06 2019
  х-л „Ирис”***, Св. Влас.
  Проф. д-р Христина Колева, Аспасия Петкова
  ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ И КОМЕНТИРАНИ: 1. УКАЗАНИЯ И КОМЕНТАР ПО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ МСС КЪМ НСС 2. ТИПИЧНИ ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 3. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, НАРУШИЛИ ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  Отстъпки

  Отстъпки за брой записани участници
  Цената включва: Пълен пансион и хранене на блок маса от обяд на 19 юни до закуска на 22 юни.

  1. УКАЗАНИЯ И КОМЕНТАР ПО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ МСС КЪМ НСС

  2. ТИПИЧНИ ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

  Ще бъдат разгледани следните въпроси:

  - Отчитане и представяне на собствения капитал;

  - Отчитане и представяне на дълготрайните активи;

  - Отчитане и представяне на материалните запаси;

  - Отчитане и представяне на вземанията, в т. ч и от свързани лица;

  - Отчитане и представяне на паричните средства;

  - Отчитане и представяне на задълженията, в т. ч. към финансови институции;

  - Отчитане и представяне на финансирането;

  - Относно цялостно представяне на ГФО;

  - Относно подлежащите на одит ГФО и отношенията с одиторите;

  - Относно опитите за измами чрез умишлени действия .

  - Други.

  Лектор-консултант: проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, преподавател, автор на десетки специализирани  издания

  3. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА,НАРУШИЛИ ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  Ще бъдат разгледани следните въпроси и казуси:

  -. Въпроси и казуси, свързани със санкциите и глобите, които се налагат при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство по Наказателния кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, Закона за здравното осигуряване и други нормативни актове.

  - Задълженията на ръководителите и отговорните длъжностни лица за спазване на нормативните актове, свързани с трудовото и осигурителното законодателство.

  - Правата на осигурените лица.

  Лектор-консултант: Аспасия Петкова – дългогодишен контролен орган, ревизор, работила в област-та на контрола като Директор в ЦУ на НОИ на Дирекция „Осигурителни вноски и контрол“, в МТСП и в ЦУ на НАП като зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“