Изпълнение на поръчките в склада | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Изпълнение на поръчките в склада

Мениджмънт

27. 06 2018 - 27. 06 2018
Пловдив
Павлина Цветанова
Каним ви на интерактивно практически насочено обучение Изпълнение на поръчките в склада Модул II от Тренировъчна школа Складово стопанство Теми: Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на стоките в склада. Механизация в склада - стандартна и специализирана техника. Документооборот. Пикиране - техники и стратегии. Застраховки. Предаване на пратките и документите. Изходящ контрол. Принципи на подреждане в склада. Складови системи за разполагане на стоката в склада.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

  1. Основни системи за разполагане на стоките в склада. Видове складово обзавеждане и палетни стелажи. Складова механизация за хоризонтален и вертикален транспорт.
  2. Принципи и начини на подреждане на стоките. Стифиране на товарите. Пренасяне и преместване на товарите. Обработка на уедрени товарни единици. Производствена и транспортна опаковка. Начин за групиране на товарите в уедрени товарни единици. Товарни платформи. Стифиране на варели. Биг бегове.
  3. Набиране на заявки (Order Picking). Техники за пикиране. Уедряване, групиране, опаковане, етикиране и сортиране. Интелигентни системи за управление на склад.
  4. Видове складова логистика. Складови услуги. Вътрешноскладова логистика. Експедиция. Обратна логистика.
  5. Експедиция. Предаване на пратките. Издаване на касов бон. Издаване на фактура за транспортната услуга. Издаване на документ за наложен платеж. Опаковъчни листи. Товарителници. Съхранение на документацията, касаеща транспорта на пратките. Отчитане на вземанията (плащанията от клиенти) по всяка пратка.
  6. Застраховка на стоката в склада и на път. Рекламации. Процедури и документи. Застраховка "Професионална отговорност". Застраховка на складовия персонал. Ликвидация на щетата – пълно и частично. Застрахователна полица на товара. Задължително и доброволно застраховане на товарните единици. Права и задължения на страните по договора за транспортна застраховка. Процедури при настъпване на застрахователно събитие. Ред и разглеждане на претенциите.

 

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите в сайта ни.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.