КАК И ЗА КАКВО МОЖЕМ ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ДИРЕКТНО ПРЕД БРЮКСЕЛ? | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

КАК И ЗА КАКВО МОЖЕМ ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ДИРЕКТНО ПРЕД БРЮКСЕЛ?

Човешки ресурси | Мениджмънт | Финанси § Проекти | Счетоводство |

-

 Кога: 19 Ноември, 2010; от 9.00 до 17.15 ч.
Къде:
гр.София, ул. Пиротска 18, х-л Св. София, конферентна зала. Хотелът е в близост до ЦУМ и Централни хали
Таргет:
Общини; НПО; Собственици и персонал на Фирми; Всички, желаещи да обогатят познанията си в тази област. 

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници

  Кога: 19 Ноември, 2010; от 9.00 до 17.15 ч.
Къде:
гр.София, ул. Пиротска 18, х-л Св. София, конферентна зала. Хотелът е в близост до ЦУМ и Централни хали
Таргет:
Общини; НПО; Собственици и персонал на Фирми; Всички, желаещи да обогатят познанията си в тази област.


 


Изтеглете пълна ПРОГРАМА и ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ оттук >>


 


 ПО ВРЕМЕ НА СЕМИНАРА:


ЩЕ НАУЧИТЕ:


- Как може да се кандидатства директно пред Управляващите Органи /УО/ в Брюксел и/или други JTS в зависимост от програмата;


- По какви програми и с какви проекти можете да кандидатствате;


- Как да се подготвите и как да планирате кандидатстването си през 2011 година;ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:


- Отговори на поставени от Вас въпроси;


- Практически съвети по конкретни теми;


- Комплект материали и СЕРТИФИКАТ, е-mail лист на участниците, достъп до мрежата на НСМСБ.


 


СЕМИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ Е ПОДХОДЯЩ0 ЗА:
- Общини;


- НПО;


- Собственици и персонал на Фирми;


- Всички, желаещи да обогатят познанията си в тази област.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Дата на провеждане: 19.11.2010,


Място на провеждане: гр.София, ул. Пиротска 18, х-л Св. София, конферентна зала. Хотелът е в близост до ЦУМ и Централни хали
РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕМИНАРА: ЕЛЕОНОРА НЕГУЛОВА


 


ЛЕКТОРИ:
ЕЛЕОНОРА НЕГУЛОВА Председател на УС на Националното сдружение за управление на проекти и Председател на УС на Националното сдружение на малкия и среден бизнес, член на Комитета за наблюдение на ПРСР 2007-2013 год., Председател на постоянната работна група по ОС 3 на ПРСР консултант и експерт по разработка, бюджетиране и управление на проекти, изготвяне на междинни и финални финансови и технически проектни отчети, разработка на проектно портфолио и планиране на средствата за реализация на проектни дейности дългогодишен лектор и обучител
ДОЦ. Д-Р БОЯН БОЯНОВ експерт-консултант по разработка, бюджетиране и отчитане на проекти, с дългогодишна успешна практика като ръководител на международни проекти, финансирани от различни европейски фондове. дългогодишен лектор и обучител
ИВАН ТОШЕВ експерт, лектор и обучител на Националното Сдружение на Малкия и Среден Бизнес, с дългогодишен опит като проектен и финансов мениджър на международни проекти, финансирани от различни европейски фондове

ПРОГРАМА
09:00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците .


9.30 – 11.00


Представяне на актуалните програми на ЕС, по които допустими са кандидати от България


11.00 – 11.30


Кафе пауза


11:30 - 13.15


Програмите ИНТЕРРЕГ VІ С, Югоизточна Европа – възможности и ограничения, IPA – предприсъединителен инструмент на ЕК за страните от западните Балкани и Турция


13.15-13:45


Обедна пауза


13:45 - 15.00


Програма Учене през целия живот; Леонардо да Винчи, Прогрес


15.00– 15.15


Кафе пауза


15:15 - 17.00


Програма Конкурентоспособност и иновации, Седма рамкова програма;Въпроси и отговори


17.00 - 17:15


Връчване на СЕРТИФИКАТИТЕ на участниците


 ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:


 


- Отговори на поставени от Вас въпроси;
- Практически съвети по конкретни теми;
- Комплект материали и СЕРТИФИКАТ, е-mail лист на участниците, достъп до мрежата на НСМСБ.


 


 


Изтеглете пълна ПРОГРАМА и ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ оттук >>


  


 


 


ЗА КОНТАКТИ с организатора Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес:


ЕЛЕОНОРА НЕГУЛОВА, Председател на УС на НСМСБ, мобилен: 0888330544, e-mail:nеgulova@abv.bg
Милена Александрова, експерт международни програми и проекти, тел./факс: 02/491 42 12/13
Адрес; 1124 София, ул. Н. Гогол №14А; website: www.nasmb-bg.org