Конкурс за стипендии 2018 MODERN MANAGEMENT PROGRAM | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Конкурс за стипендии 2018 MODERN MANAGEMENT PROGRAM

Маркетинг | Човешки ресурси | Мениджмънт |

16. 03 2018 - 16. 04 2018
София, учебна зала
Сертификатните програми се разработват от международни експерти и изтъкнати преподаватели с опит в университети като Харвард и Станфорд. Всички инструктори имат богат практически опит в областта, в която преподават.
Конкурс за стипендии 2018 ! CERTIFIED PROFESSIONAL PROGRAM in MODERN MANAGEMENT 5 Частични стипендии 2018 - до 40% от таксата за обучение! 6 модула в рамките на 6 учебни месеца От професионалисти за професионалисти!
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: материали и обучение

Взета като цяло, програмата дава възможност на мениджърите да развият задълбочени умения във всички елементи на основните бизнес практики . Най- новото в областите, които изучават.  Курсовете разглеждат практическото приложение на теоретичните концепции, използвайки реални проблеми, с които се сблъскват мениджърите в големи или малки организации. Умения за развитие, които работят!

Сертификатните  програми се разработват от международни експерти и изтъкнати преподаватели с опит в университети като Харвард и Станфорд.

Всички инструктори имат богат практически опит в областта, в която преподават.  

Курсовете акцентират върху оперативни практики, инструменти и управленски умения, пряко приложими към настоящата работна среда. Изграждат се нови сособности и се развива възможността за растеж в криерата.

Следва се философията на класическите MBA програми, но в по- кратък, концентриран и  практичен формат.  В курсовете се прилага Харвардски метод на бизнес казусите.

Програмите се вписват в натоварения график на заетите мениджъри.

 

Модули

 • ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИТЕ
 • МОДЕРЕН МАРКЕТИНГ
 • СТРАТЕГИЯ

 

 Формат

 • Продължителност: 6 месеца
 • 6 модула от теория и практика в основните управленски функции.
 • Всеки модул е с продължителност 4 седмици - комбинира се със занимания в група и самостоятелна работа.  
 • Всеки модул включва 20 часа обучение  в клас, разпределени  в рамките на 4 дни месечно
 • Лекциите са в извън работното време
 • Всички модули са интегрирани, за да осигурят цялостно професионално развитие

Прием

• Взима се под внимание нивото на професионален опит

• Формуляр за кандидатстване

• "CV" или "Linkedin" Профил

 

Такси:

• Такса за обучение - 2300 Евро

• Такса за учебни материали - 40 евро

• Такса за завършване и курсово финално задание- 30 евро