Лидерски умения за успешна мениджърска кариера | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Лидерски умения за успешна мениджърска кариера

Мениджмънт | Личностно развитие

28. 11 2019 - 28. 11 2019
х-л "Будапеща", ул."Будапеща" 92
д-р Владислав Цветанов
Свободни места: 9
За успешна медниджърска кариера трябва преди всичко да бъдеш ефективен бизнес ръководител, такъв който постига и надскача поставените цели, трябва да умееш да вдъхновяваш членовете на екипа, т.е. да бъдеш лидер. Мениджърът постига целите предимно чрез служителите в отдела, следователно неговият успех зависи от уменията му да извлече максималната производителност от тях, чрез създаване на подходящи предпоставки от всякакъв род.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: печатни материали, обяд, 2 кафе паузи, сертификат

За успешна медниджърска кариера трябва преди всичко да бъдеш ефективен бизнес ръководител, такъв който постига и надскача поставените цели, трябва да умееш да вдъхновяваш членовете на екипа.

.

Мениджърът постига целите предимно чрез служителите в отдела, следователно неговият успех зависи от уменията му да извлече максималната производителност от тях, чрез създаване на подходящи предпоставки от всякакъв род. Не е задължително мениджърът да бъде лидер, за да постига изискваните резултати, да укрепва и развива статуквото във фирмата. Но е задължително да бъде лидер в случаите, в които се стреми към успешна мениджърска кариера и желае да бъде ефективен бизнес ръководител.  Множество фактори влияят върху успешната мениджърска кариера, но най-силна е зависимостта от постиганите от мениджъра резултати, които от своя страна са зависими от лидерските му умения.

програма на семинара

.

9:00 — 11:00 Модул 1: Мениджър и/или Лидер
 • отличителни черти на по-добрия Мениджър
 • качества на великия Лидер
 • тъмната страна на лидерството
 • 7 разлики и 7 синергични ефекта между Лидер и Мениджър
 • 4 базисни елемента за успешно ръководене на отдел (фирма)
 • промените са неизбежни – 4 принципа за успех при внедряване на промяна
 • най-големият враг на успешната иновация
 • управленски казус „Наводнени служители“ и анализ
 • как да стана Изпълнителен директор / Прокурист
11:00 — 11:15 Почивка чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки

.

11:15 — 13:00 Модул 2: Изграждане на доверие
 • 7-етапният комуникационен процес
 • как да въздействам с невербална комуникация
 • как да създам положително първо впечатление
 • тест „Какъв е естественият ми комуникационен стил“
 • 4 лидерски стила и ситуационна перспектива
 • правилният лидерски стил
 • въздействия (качества) на ефективния и ефикасен Лидер
 • главната цел на Мениджъра спрямо служителите е …
 • инструменти за въздействие върху поведението на членовете на екипа
 • релацията лидерство – доверие – успех
 • добри практики в изграждането на доверие
 • дискусии
13:00 — 14:00 Обяд тристепенно меню в класния ресторант на хотела

.

14:00 — 15:40 Модул 3: Делегиране
 • защо не делегират мениджърите
 • в кои случаи трябва да делегирам
 • 5 фактора, влияещи върху делегирането
 • модел за делегиране по пронуда
 • 10 нива на отговорност
 • 11-стъпков модел за делегиране
 • кому кои задачи да делегирам
 • тест „Умея ли да делегирам“
 • 10 ситуации от практиката
 • управленски казус „Премии и алкохол“ и анализ
 • дискусии
15:40 — 16:00 почивка чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки

.

16:00 — 17:45 Модул 4: Приоритизиране
 • модел „важност-спешност“
 • модел за приоритизиране „АБВ“
 • още 5 правила и принципа за приоритизиране
 • справяне с отлагане и бавене на задачи
 • приоритизиране на дейностите за постигане на максимум ефективност: техническо и стратегическо приоритизиране
 • дискусии

17:45 — 18:00 закриване и връчване на сертификатите