МАСТЪР АКАДЕМИЯ ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

МАСТЪР АКАДЕМИЯ ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ

15. 02 2019 - 15. 03 2019
гр. София, Хотел Метрополитън, бул. Цариградско шосе №64
Марк Де Турк
Здравейте, приятели! В последните месеци на тази година решихме да организираме една напълно нова поредица от обучения, свързана с подбор, мотивация, управление на търговски екипи, повишаване и разрастване на продажбените резултати и завършена система от инструменти и техники, чрез които да станете изградите силен колектив от хора, сигурни в себе си и продукта/услугата, която представяте на конкурентния пазар.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обяд, кафе, материали, 3 дни семинар

Всички знаем, че колкото повече продажби реализира една фирма, толкова по-силна и стабилна е тя, за това разработихме новата мастър академия в три основни модула, чрез които да имате правилните инструменти, с които да гарантирате стабилно разрастване – както на продажбите, така и на организацията си. 

 

Модул 1: „Трите тайни на най-добрите търговци в света“ ще се проведе на 15ти февруари 2019г и ще даде следните основни инструменти, жизненоважни за ВСЕКИ човек, който продава:

  • Убеждение – на силно конкурентния пазар личното убеждение е това, което прави разликата за реализиране на продажбата. Ще помогнем на всеки участник да види каква е неговата лична сила и как да я използва в своя полза.

  • Емоции – почти всеки търговец има проблем с емоциите на отсрещната страна – дали ще е ядосан клиент, или такъв, който казва, че ще купи и повече не се обажда – всички тези проблеми са свързани с емоциите, за това ще разгледаме кои са основните емоции, които могат да повлияят негативно върху продажбения процес и как да се справите с тях.

  • Техники – ясни стъпки, които, ако се следват, ще реализират продажба с доверие.

Повече информация за програмата можете да видите 

 

 Модул 2: „Как да създадете търговски екип със супер сили“ ще се проведе на 1ви март 2019г и ще даде основните инструменти, чрез които:

  • Да наемете ПРАВИЛНИТЕ хора за Вашия търговски екип – такива, ориентирани към резултати.

  • Как да създадете само-мотивация във всеки един от вашите търговци, за да могат да поддържат скоростта и желанието си за работа

  • Как да управлявате по правилен начин Вашия търговски екип, за да могат хората Ви да растат и да се развиват

  

Модул 3: „9 тайни за нарастващи продажби“ ще се проведе на 15ти март 2019г и в него ще Ви дадем ключа към успеха и дългосрочното разрастване. Основно ще говорим за:

  • Точни стъпки (формули), чрез които да обърнете всеки низходящ резултат и да го превърнете във възходящ

  • Точни стъпки (формули), чрез които да засилите всеки растящ резултат, за да го доведете до още по-високи стойности

  • Точни стъпки (формули), чрез които да гарантирате дългосрочното оцеляване и развитие на Вашата фирма

 

Специалната цена за трите модула е 770лв без ДДС и е валидна до 13.02.2019г.

* Участниците в целодневния семинар получават сертификат за успешно преминат курс по „академия за Ефективни продажби” по стандарт на Модел на Административно Ноу-Хау и Хъбърд Мениджмънт Система, по които работят над 120 000 компании в цял свят (най-големите от които Cisco Systems, HP, Toyota, Nissan, Asseptica, IMS и други).
** С цел двойно въздействие всички обучения на ИДЕАс се водят на български и английски език
*** Семинарът е изцяло практически насочен и още на следващия ден можете да започнете да прилагате получените инструменти, за това съветваме да има поне по двама души от една фирма.

Предупреждаваме Ви, че този Мастър клас не е за хора със слаби нерви, а е единствено за най-смелите от Вас, които са сериозни в намерението си да достигнат нови висини в продажбите!

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА!

(ако Ви стиска)