Мениджмънт на кризите | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Мениджмънт на кризите

Мениджмънт | Финанси § Проекти

Мениджмънт
-

Кога: 01 октомври, 2013 г.
Къде: гр.Варна
Какво: Семинарът който се  организира от „Института за стимулиране на икономиката „ на основата на използване постиженията на икономическата , управленческа и социологическа наука има за цел да направи преглед на причините ,факторите , източниците на криза и предлага практически и систематичен подход за идентифициране на онези от тях , които биха могли да засегнат вашата община , компания  - по същество това представлява одит на риска.
Лектори: акад.Велико Иванов, проф.Джоузеф Вагнер

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници

Кога: 01 октомври, 2013 г.
Къде: гр.Варна
Какво: Семинарът който се  организира от „Института за стимулиране на икономиката „ на основата на използване постиженията на икономическата , управленческа и социологическа наука има за цел да направи преглед на причините ,факторите , източниците на криза и предлага практически и систематичен подход за идентифициране на онези от тях , които биха могли да засегнат вашата община , компания  - по същество това представлява одит на риска.
Лектори:
акад.Велико Иванов, проф.Джоузеф Вагнер


 


Всяка организация се сблъсква с кризи в даден момент и да пренебрегваме факта или
да бъдем неподготвени за него е недопустимо. Въпросът не е в това, “ако”
бъдете покосени от криза, въпросът е “кога” и “колко лошо” ще се случи.
МОДУЛ


МЕНИДЖМЪНТ НА КРИЗИТЕ
Финанси и инвестиции на фирмата


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 3 ДНИ
24 УЧЕБНИ ЧАСА


професор Джоузеф Вагнер – Австрия


WIFI-Lector


 Кризата и използване на нови и бързи инструменти за диагноза и действие- (индификация и локализация на проблема, ad-hoc-портфейл, каталог с мерки ,риск и индикатор за ранно предупреждение ,maximum credible accident и практически последствия )
 Установяване на настоящата ситуация и достигане до нови идей ,предложения и възможности за бизнеса .
 Анализ на разходите и калкулация
 Пример – въвеждане на изчисляване на разходите по място на възникването в производствено предприятие
 Пример – въвеждане на изчисляване на разходите по място на възникването в търговска фирма
 Пример – въвеждане на изчисляване на разходите на процеса във фирма за услуги
 Уъркшоп – въвеждане на изчисляване на разходите на процеса въз основа на зададен казус.


 Бюджетиране във фирмата
 Техники за бюджетиране
 Грешки в бюджетирането


 Модерно приложение на процесите на бюджетиране


 Структуриране процеса на бюджетиране и инструменти
 Бюджетиране и Balanced Scorecard
 Иновативни начала в бюджетирането
 Въвеждане на Beyond Budgeting – Стратегии за въвеждане и казуси
 Разглеждане на казус за бюджетиране


 Разработване на стратегия за фирмата
Визията като основа на стратегията
Пример: Balanced Score Card като инструмент за прилагането на стратегията на практика


ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ : 540 лева


Таксата включва:


• Лекции , учебни материали на CD , хонорари на лекторите


• Кафе паузи, провеждане на тестови игри със участниците .


• Превод от немски на български език