Мотивиране на екипа Управление на конфликти 8-стъпков модел | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Мотивиране на екипа Управление на конфликти 8-стъпков модел

Мениджмънт

13. 11 2019 - 13. 11 2019
х-л "Будапеща", ул."Будапеща" 92, София
д-р Владислав Цветанов
Свободни места: 7
Демографският срив в България – 27% спад в населението до 2060 г. - превръща мотивирането, задържането на членовете на екипа, превенцията и разрешаването на конфликти в задачи с нарастващо значение за всеки мениджър. Сред темите на семинара са: ангажиране на екипа, динамика на мотиваторите в съответствие с развитието на служителя, подходи и стратегии за разрешаване на конфликти, превенция и др.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: печатни материали, обяд, 2 кафе паузи, сертификат

Мотивиране на екипа и Управление на конфликтите са самостоятелен модул от осемдневната програмата за разгръщане на управленския потенциал: "Академия за лидери - бизнес ръководители".

.

На фона на демографския срив в България – 27% спад в населението до 2060 г., мотивирането, задържането на членовете на екипа, превенцията и разрешаването на конфликти се превръщат в задачи с нарастващо значение за всеки успешен мениджър.

.

Сред разгледаните теми са: ангажиране на екипа, динамика на мотиваторите в съответствие с развитието на служителя, подходи и стратегии за разрешаване на конфликти, превенция на конфликтите и др.

.

Тестът предоставя обратна информация за текущите убеждения на участниците и определя основни насоки за бъдещо самоусъвършенстване. Упражненията и казусите, заимствани от реалния бизнес, поставят  предизвикателства пред курсистите, но в условията на безопасна среда… На семинара „Мотивиране на екипа и Управление на конфликтите…“  ще имате възможност да получите обратна информация за използваните във Вашата фирма прийоми и вероятното тяхно средносрочно въздействие върху мотивацията на служителите…

 

съдържание на семинара

Тема 1: АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА
 • ангажираност и/или мотивиране
 • фактори влияещи върху ангажираността на служителите
 • индикатори за измерване ангажираността и мотивацията
 • методи за измерване на ангажираността, мотивацията и удовлетвореността на членовете на екипа
 • вътрешна и външна мотивация
 • модел ПУВ
 • теории и модели за мотивацията на служителите
 • поведенчески модели
 • погрешни мениджърски презумпции
 • фундаменталният проблем
 • 12 типа мениджърски грешки, демотивиращи служителите – ежедневно
 • мотивационен процес – блок-схема
 • тест „Резултати или взаимоотношения“ – разбор
 • 6 примера за действащи мотиватори
 • 6 правила за мотивиране
 • 5 препоръки при мотивиране
Тема 2. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ЕКИПА.  8-стъпков МОДЕЛ.
 • конфликт: определение, ползи, вреди
 • оптимално ниво на конфликтност
 • природа и източници на конфликт
 • признаци за назряващ конфликт
 • видове конфликти според причината и резултата
 • стратегии за превенция
 • стратегии и методи за разрешаване на конфликти
 • стратегии при междуличностни конфликти
 • умения за разрешаване на конфликти
 • подходи при разрешаване на конфликти
 • тест “Моят подход при разрешаване на конфликт“
 • процес на решаване на конфликт
 • 8-стъпков модел за разрешаване на конфликти
 • управленски казус „Разрешаване на отсъствие през работно време“ и анализ