Национален Счетоводен Семинар - Актуални промени в социалното и здравно осигуряване за 2021 | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Национален Счетоводен Семинар - Актуални промени в социалното и здравно осигуряване за 2021

Нормативни уредби

26. 01 2021 - 26. 01 2021
Онлайн издание в Zoom
Радина Паунова-Маринова - ЦУ-НАП; Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване.

1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. ; 2) Права на осигурените лица; 3) Нови моменти при подаването и приема на данните с Декларация обр.№1;  практически казуси при подаването на данните;

Отстъпки
Ранна резервация: до 31. 12 2020 - 120.00 лв.
Ранна резервация: до 10. 01 2021 - 135.00 лв.
(150.00 - след това)
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Сертификат за участие, Пълен Видео Запис

П Р О Г Р А М А

(На събитието ще бъдат засегнати всички актуални изменения, обнародвани в Държавен вестник и внесени проекти в Народното събрание, които са известни до датата на семинара)


09:15 - 09:30

Регистрация, Логване в системата, Решаване на евентуални възникнали технически проблеми

09:30 - 10:30

1.Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 


2.Особености в социалното и здравно осигуряване на:

лицата, по чл. 4, ал. 1 от КСО – определяне на осигурителния доход, промени, свързани с въвеждането на сумирано изчисляване на работното време, полагането на извънреден труд, зачитането на осигурителен стаж. Задължения на осигурителите;

  • самоосигуряващите се лица; 
  • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение. 

Лектор: Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване

10:30 - 10:40

Пауза

10:40 - 11:25

3.Права на осигурените лица.

  • Изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство; 
  • Изплащане на парични обезщетения за безработица; 
  • Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с упражняване на правото на избор на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО.


Лектор: Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване

11:25 - 11:35

Пауза

11:35 - 12:20

3. Нови моменти при подаването и приема на данните с Декларация обр.№1;  практически казуси при подаването на данните. 

  • Уведомления за трудови договори- каква ще бъде промяната през 2021г.;
  • Практически казуси 

Лектор: Малина Панайотова, ЦУ на НАП / Радина Паунова - Маринова, ЦУ на НАП

12:20 - 12:30

Почивка


12:30 - 13:45

  • Практически казуси при подаване на данни към НАП за изплатени възнаграждения по трудови и извън трудови правоотношения (Справка по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ); 
  • Електронни услуги на НАП.


Лектор: Малина Панайотова, ЦУ на НАП / Радина Паунова - Маринова, ЦУ на НАП