Новите реалности в управлението на проекти Lean project management 27 юни 2020 г София | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Новите реалности в управлението на проекти Lean project management 27 юни 2020 г София

Мениджмънт

27. 06 2020 - 27. 06 2020
София
Огнян Василев е Директор по качеството на най-голямата българска електронна фирма – „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ от 2001 г.; от 2007 той заема и висша ръководна длъжност в международния холдинг Интегрейтид Микро-Електроникс.
Семинарът ще ви запознае с основните (и много често - неписани) правила за успешно водене на проекти, а също и с практическото приложение на Метода на критичната верига (CriticalChain).
Отстъпки
Ранна резервация: до 28. 05 2020 - 323.40 лв.
Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: материали, две кафе паузи и обяд

През 90-те години на миналия век бяха представени редица нововъведения в управеление на проектите, включително изключително простичкият и ефективен метод на „критичната верига», който позволява значително ускоряване на изпълнението на проектите с десетки и повече проценти.

Този метод, прилаган при управление на проекти в сферата на производството, отбраната, държавната администрация, ще стане достъпен и за вас. Семинарът ще ви запознае с основните (и много често - неписани) правила за успешно водене на проекти, а също и с практическото приложение на Метода на критичната верига (CriticalChain).

Основни цели и теми на семинара:

1. Организация, „тънкости“, опасности и успешни решения при ръководене на проекти.

 • Какво е проект? Уникални особености на проектно-ориентираната дейност;
 • Защо проектите често се провалят и винаги закъсняват;
 • Азбучни тайни в управленето на проекти;
 • Основи на рисковия анализ в управлението на проекти;
 • За планирането и липсата му.

2. „Критичната верига“ – съвременен метод за гарантиране на успеха.

 • Значение на фактора „скорост“;
 • Главните врагове на проекта: многозадачност, „студентски синдром“, натрупване на закъснения;
 • Същност на методиката „Критична верига“;
 • Определяне на „Критичната верига“;
 • Видове буфери. Определяне на размера и мястото им;
 • Състоянието на буфера като главен индикатор за изпълнението на проекта;
 • За културните промени, или как да накараме хората да се държат адекватно.

3. Златни правила от опита.

 • Как да привлечем на своя страна когото трябва от ръководството и изпълнителите;
 • Как да избегнем конфликтите за хора и ресурси;
 • Как да следим хода на проекта, без да ни заблудят или забавят;
 • Как да работим с хората от екипа си;
 • Компромисът като грешка, или как да елиминираме конфликтите.

За кого е подходящ семинарът:

 • Висш мениджмънт на фирми с проектно-ориентирана дейност;
 • Програмни мениджъри и ръководители на проекти;
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, работещи по проекти;
 • Членове на ключови проектни екипи;
 • Всички, които се интересуват от съвременните управленски методи.

 

Регистрационна такса: Регистрация и плащане преди  28.05.2020 - 165 евро +ДДС/Регистрация и плащане след 28.05.2020 – 180 евро +ДДС. Краен срок за регистрация и плащане 19.06.2020

В цената са включени материали, две кафе паузи и обяд.

Работен език: български


  Регистрирай се:

  Брой участници:*
  Име и Фамилия:*
  При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:323.40 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  Адрес:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС: Ще бъде издадена фактура по чл.113, ал.9 от ЗДДС с основание за неначисляване на ДДС (0%)