Обучение по безопасност и здраве при работа за лица с опит | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Обучение по безопасност и здраве при работа за лица с опит

Нормативни уредби

29. 03 2018 - 30. 03 2018
гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм; д-р Иванка Думанова (SGS България)
Обучението е предназначено за: длъжностни лица по безопасност и здраве при работа; ръководители; представители от Комитетите и Групите по условия на труд; специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 7% на участник
Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.

След като местата за обучението през февруари бяха запълнени, тази година отново по традиция в края на месец март правим второто ни обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали, което протича в два дни с много дискусии, информация и добро настроение.

  • Обучението се провежда в малка група до 16 човека.
  • Дискутираме специализирани теми и решаваме казуси.
  • Завършваме с добро настроение и много споделен опит.

Обучението е предназначено за:

  • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
  • ръководители;
  • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
  • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

Кога: 29-30.03.2018
Къде: гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
Лектори: д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм; д-р Иванка Думанова (SGS България)

Програма

Първи ден

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а година.
2. Добри практики за организация и провеждане на периодични инструктажи.
3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести – елементи и методики.
4. Добри практики за оценка на риска при експозиция на химични агенти.
5. Разследване на професионално заболяване. Процедура. Роля на службата по трудова медицина. Практика на д-р Евстатиева при известия за професионално заболяване във връзка с мускулно-скелетно увреждане и във връзка с експозиция на химични агенти.

Втори ден
1. Модул „Практическо упражнение по темите от първия ден“.
2. Въведение в ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Трябва ли и как да направим преход от OHSAS 18001 към ISO 45001.
3. Ролята на ръководителите в безопасност и здраве при работа – примери от практиката.
4. Първа долекарска помощ. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим. Практическо упражнение по извършване на непряк сърдечен масаж.
5. Тест.

Сертификат
Всеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Цена
Редовна цена: 190 лв. без ДДС (цена с ДДС: 228 лв.)
Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС (цена с ДДС: 210 лв.)

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.