Обучение във Варна ЗДДС и сделките с недвижими имоти | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Обучение във Варна ЗДДС и сделките с недвижими имоти

21. 05 2019 - 21. 05 2019
Варна, хотел Черно море
адв. Росен Русков - данъчен консултант
Обучение на 21.05.2019г. във Варна: "ЗДДС и сделките с недвижими имоти" лектор: адв. Росен Русков - експерт по ЗДДС Начало 14,00 - 17,30ч. в хотел Черно море, Варна Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери и всички, които се занимават със сделки с недвижими имоти.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 6% на участник
Цената включва: Лекции 14,00 - 17,30ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие, консултация

специализирано обучение на 21.05.2019г. във Варна на тема:

"ЗДДС и сделките с недвижими имоти"

лектор: адв. Росен Русков - експерт по ЗДДС
Начало 14,00 - 17,30ч. в хотел Черно море, Варна

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки.Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери и всички, които се занимават със сделки с недвижими имоти.


Основни теми:
Недвижими имоти -УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект
Придобиване на собственост, предварителни договори, видове нотариални актове
Съсобственост; Право на строеж;Подобрения и др.
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС:
ДДС и УПИ;ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради; ДДС и права на строеж;ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;Данъчно събитие;Данъчна основа; други


Обучението включва: Лекции 14,00 - 17,30ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие, консултация

Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт: тел. 08888 07 911
Денислава Рускова

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации


ЦЕНИ
----------------------
За един участник –( 130 лв. без ДДС) 156 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (120лв. без ДДС )144 лв. с вкл. ДДС