Обучение по здравословни и безопасни условия на труд - удостоверение | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд - удостоверение

Човешки ресурси

20. 04 2018 - 20. 04 2018
гр. Пловдив, хотел Интелкооп, ул.“Константин Нунков“ 13 А, зала B1
д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм
Не е необходимо да се хвалим, достатъчно е да попитате за нас :) Получавате реални знания и удостоверение за преминато ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе пауза, минерална вода, сандвич за обяд, удостоверение за преминато обучение.

Обучението изпълнява изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:

 • длъжностни лица по ЗБУТ
 • ръководители
 • лица, провеждащи инструкажи
 • членове на КУТ и ГУТ
 • всеки, който се интересува от ЗБУТ

Получавате удостоверение за преминато периодично обучение по ЗБУТ!

 

ПРОГРАМА

 1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а и 2018-а година.
 2. Правила за документиране на инструктажи. Правилно попълване на книги за инструктаж.
 3. Механични опасности – видове опасности и защити. Примери за злополуки.
 4. Ръкавици за защита от механични опасности – избор, маркировка, стандарти.
 5. Периодични медицински прегледи и изследвания – минимален обхват и периодичност, изисквания за прегледи при работа с видеодисплей, ръчна работа с тежести, експозиция на шум и вибрации, нощен труд и други дейности.
 6. Оценка на риска за експозиция на електромагнитни полета – процедура „стъпка по стъпка“ и примерна оценка.

Всеки участник получава легитимно удостоверение за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Абонатите на безплатния бюлетин на Otgovori.Info и на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще получат подарък: „Наш’та книжка за стреса“

 

За още информация: Деяна Илиева, GSM 0889 319 568