ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ ТРЗ – Обработка на заплати Осигуровки и обезщетения ЗДДФЛ 2019-2020 г | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ ТРЗ – Обработка на заплати Осигуровки и обезщетения ЗДДФЛ 2019-2020 г

Човешки ресурси

15. 11 2019 - 15. 11 2019
гр. София, ул. Граф Игнатиев 9
Надя Стайкова Експерт ТРЗ и администрация, управленски консултант
Текущи въпроси и практики по обработване и изчисляване на възнагражденията и начисляване на осигуровки и данък. Документиране и обработване на отсъствията – отпуски, болнични, майчинство и други. Документиране и изчисляване на различните обезщетения. Кога се начисляват осигуровки и кога не, кога се удържа данък. Запори и удръжки. Важни моменти в ЗДДФЛ 2019-2020 г.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
Цената включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации, сертификат

Програма

ТРЗ – Обработка на възнаграждения. Осигуровки и обезщетения. ЗДДФЛ 2019-2020 г.
Практика, казуси, решения.

Възнаграждения

15 ноември 2019 год.
9:30 – 17:30

Обработка на възнагражденията
1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.
– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.
– Документи, необходими за обработване на възнагражденията.

– Обработка на болничните листи.

– Обработка на отсъствията. Платени и неплатени отсъствия и как се изчисляват. /Как отразяваме самоотлъчките, кой изплаща различните обезщетения и т.н./
– Практически примери, онагледяване, решаване на казуси.

Кафе пауза

– Изчисляване на извънреден труд, заплати, болнични и отпуски при подневно и сумирано изчисляване на работното време.

– Обезщетения по КТ – кога се дължат и как се документират. Начисляване на осигуровки и данък върху различните видове обезщетения, разлики, казуси и примери.

– Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.

Обедна почивка

– Може ли и как работодателят да прави удръжки от трудовото възнаграждение за виновно нанесена щета от работник

– Документация по заплащанията – присъствени форми, допълнителни възнаграждения, ведомости и други.

– Изготвяне и срокове за подаване на документи в НОИ и НАП – Болнични, Приложения, Уведомления, Декларация 1, Декларация 6, Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и др. Специфики и казуси. Обхват на задълженията на работодателя относно обезщетенията. Какво сме длъжни да свършим и какво не сме.

– Упражнения.

Кафе пауза

2. Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми.. Особености при обработването на извънтрудовите правоотношения. Какво означава „приравнен на трудов договор“. Допускани грешки.

3. Важни моменти в ЗДДФЛ (облекчения, облагане, отстъпки). Нови образци на служебни бележки и справки по чл. 73.

Практически упражнения, решаване на казуси, дискусия

ВАЖНО: Обучението е с мултимедия, упражненията се провеждат на хартия, на компютър и със специализиран ТРЗ софтуер.

Такса за 1 участник – 160 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 144 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (14 и 15.11) – 290 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 270 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, ползване на компютър и специализиран софтуер, кафе-паузи.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 13.11.2019 г.
Таксата се заплаща по банков път след регистрация.

За контакт: 0886847933