Обучителен курс: “ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ" | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Обучителен курс: “ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ"

Мениджмънт | Финанси § Проекти

Мениджмънт
30. 03 2015 - 31. 03 2015
гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6
ЛЕКТОР на обучителния курс е г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.
Свободни места: 15
Какво: В обучението отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники. Обучението има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.
Отстъпки
Ранна резервация: до 18. 03 2015 - 297.00 лв.
Ранна резервация: до 23. 03 2015 - 313.50 лв.
(330.00 - след това)
Отстъпки за брой записани участници

“ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, със съдействието на „ИНТЕР КЕПИТЪЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ” и “EXPERT EVENTS”, имат удоволствието да Ви поканят на

обучителен курс на тема:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ” - 30 и 31 март 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!

 

В обучението отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники. Обучението има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.

 

В тематиката на обучението са включени следните ключови за всеки един бизнес области:

  • Стойност на парите във времето - бъдеща стойност, настояща стойност, дисконтиране и дисконтови фактори
  • Методите за оценяване на бъдещи парични потоци
  • Цена на фирмения капитал - цена на собствения капитал, цена на заемния капитал, среднопретеглена цена на капитала (WACC)
  • Същност на капиталовото бюджетиранеструктура, процеси, критерият за максимизация на стойността
  • Методите за вземане на инвестиционни решения и паричните потоци на инвестициитеопределянето на релевантните парични потоци, Sunk Costs, Opportunity Costs, Allocated Costs, Side Effects, Net Working Capital, Financing Costs
  • Методите за оценка на инвестиционни предложения и проектиключови методи и техники като, Нетна настояща стойност (NPV), Срок на откупуване (Payback period), Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), Индекс на рентабилността (Profitability Index)
  • Управлението на риска при вземането на инвестиционни решения – множество техники и инструменти за ефективното управление на риска, фундаменталната „Теория на портфейла”, важното значение на диверсификацията и ефекта от диверсификацията върху риска

 

Значително внимание в обучението сме отделили на разглеждането на примери по темите, практическите казуси и дискусиите, като ще бъдат разгледани няколко казуса - за стойността на парите във времето и оценяването на бъдещи парични потоци, за оценката на инвестиционни предложения и проекти, за риск и възвръщаемост.

Ще бъдат проведени дискусии относно вземането на инвестиционни решения, методите за оценка на риска в процеса на капиталовото бюджетиране, за риска и възвръщаемостта.

 

ЛЕКТОР на обучителния курс е г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.

 

За да видите програмата за обучението и представянето на лектора, моля посетете: http://interaccount.eu/seminars/capital-budgeting-2

 

 

Таксите за участие в курса са в размер на 330 лв. за един участник, 295 лв. за участник при двама и 270 лв. за участник при трима или повече участници (посочените цени са крайни).


Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, ползват 10 % допълнителна отстъпка от таксите за участие в курса.

 

Срокът за регистрация в обучителния курс е до 23 март 2015 г.