ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНЕТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В АГРАРНИЯ СЕКТОР | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНЕТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В АГРАРНИЯ СЕКТОР

IT и комуникации |

IT и комуникации
18. 10 2017 - 18. 10 2017
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА УЛ. "ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ" № 24 ЖК "СВОБОДА" СОФИЯ
СТОЯН СТАРЕВ
Свободни места: 20
Обучението е необходимо за земеделски производители кандидатстващи по: Мярка 10 „Агроекология и климат“ , Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: учебни материали, кафе паузи

ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНЕТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В АГРАРНИЯ СЕКТОР

В обучението се засягат едни от най-важните проблеми, произтичащи от съвременното земеделие. 
Акцентира се на възможностите за намаляване на негативния антропогенен натиск върху компонентите на околната среда. 
Част от обучението е свързано с методи за по-доброто управление на природните ресурсите като важен фактор за устойчивото развитие. Акцентрира се върху някои актуални европейски и национални политики и основни приоритети свързани с екологията в земеделието. 
Всичко разгледано по темата е от изключителна важност за подобряване състоянието на селското стопанство в страната и е необходимо за земеделски производители кандидатстващи по: Мярка 10 „Агроекология и климат“ , Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“

За контакти: 0884 200 980