ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Счетоводство |

24. 07 2017 - 28. 07 2017
София, кв. Надежда 6, ул./бул. Ген. Никола Жеков № 24
Екип на ЦПО Виана
Свободни места: 20

В рамките на 30 учебни часа ще получите знания и практически умения за:  Осчетоводяване на документи;  Завеждане и приключване на счетоводни сметки;  Отчитане на ДМА и КМА;  Отчитане на разплащателни сметки и каса , приходи и разходи;  Счетоводно приключване на данъчен период, Справка – декларация по ЗДДС;  Годишно счетоводно приключване. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал;  Работа със счетоводен софтуер.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: учебни материали, кафе паузи

Курс "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

Под ръководството на опитни преподаватели в рамките на 30 учебни часа ще получите знания и практически умения за:

 Осчетоводяване на документи;
 Завеждане и приключване на счетоводни сметки;
 Отчитане на собствения капитал;
 Отчитане на дълготрайни материални активи и на амортизациите, брака и ликвидацията;
 Отчитане на материалите, продукцията и стоките ;
 Отчитане на доставчици и клиенти;
 Отчитане на разплащателни сметки и каса ;
 Отчитане на приходите и разходите;
 Счетоводно приключване на данъчен период, Справка – декларация по ЗДДС;
 Годишно счетоводно приключване. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал. ;
 Работа със счетоводен софтуер.


КУРСЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА:
Обучението е подходящо както за начинаещи, така и за кандидати, които са се занимавали със счетоводна дейност, желаещи да се реализират в сферата на счетоводното отчитане, но не притежават реален практически опит.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:
- компетентни отговори и актуална информация
- обучение в малки групи
- преференции и отстъпки за втори курс

ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ:
- нашите преподаватели притежават практически опит, който ще споделят с Вас
- нашите преподаватели постоянно актуализират познанията си
- по време на обучението се създава приятна атмосфера, отговаряща на съвременните изисквания за непринуденост и откритост

ПОЛЗИ ОТ КУРСА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Получавате знания за основните принципи при воденето на счетоводните операции, прилагането на ЗДДС, както и най-новите изменения в данъчното законодателство. Това е курс с подчертано практическа насоченост.

За контакти: 0884 200 980